Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Τι ισχύει, πως δηλώνεται και πως θα λειτουργεί η σταδιακή αποδέσμευση.

21 Σεπτεμβρίου 2019

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Στην δήλωση ενός λογαριασμού ως ακατάσχετο θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι δεν θα έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τον φετινό φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., του οποίου η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης λήγει 30/09, αλλά και γενικά όσοι έχουν οφειλές προς το δημόσιο. Το ακατάσχετο όριο αυτό ισχύει και για χρέη προς ιδιώτες.

Ύψος ακατάσχετου ορίου για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές

Η κλίμακα με τα ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών που προστατεύονται από κατάσχεση έχει ως εξής:

Για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση.

Για ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως μπορεί να γίνει κατάσχεση έως το 50% του ποσού που υπερβαίνει τα χίλια ευρώ. Για παράδειγμα αν κάποιος λαμβάνει μισθό 1.400 ευρώ μηνιαίως τότε για τα επιπλέον 400 ευρώ θα γίνει κατάσχεση στο 50% δηλαδή τα 200 ευρώ.

Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500 ευρώ μηνιαίως γίνεται 100% κατάσχεση στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Για παράδειγμα αν κάποιος λαμβάνει μισθό 2.000 ευρώ το ποσό που θα κατασχεθεί θα είναι: από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ το 50% δηλαδή 250 ευρώ και από τα 1.500 έως τα 2.000 ολόκληρο το ποσό δηλαδή 500 ευρώ, οπότε το ποσό που θα κατασχεθεί θα είναι συνολικά 750 ευρώ.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Για καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς το ύψος του ακατάσχετου ποσού είναι 1.250 ευρώ μηνιαίως, σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, είτε για ατομικό, είτε για κοινό λογαριασμό.

Πως δηλώνεται ο λογαριασμός ως ακατάσχετος

Ο ακατάσχετος λογαριασμός δηλώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το ΙΒΑΝ του λογαριασμού και να επιλεχθεί το είδος του λογαριασμού, δηλαδή αν πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας – συνταξιοδοτικό ή όχι. Κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή όπως πχ. να κλείσει ο λογαριασμός που ήταν δηλωμένος ως ακατάσχετος και να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται κάποιος άλλος, τότε πρέπει να δηλωθεί ο νέος λογαριασμός με νέα αίτηση.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση θα πρέπει η τράπεζα να έχει συσχετισμένο τον ΑΦΜ με το ΙΒΑΝ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού που υποβάλλει την αίτηση.

Σταδιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Από 1 Οκτωβρίου 2019 θα έχουν την δυνατότητα οι φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και είναι συνεπείς στην εξόφλησή τους, να αιτούνται μέσω της ειδικής εφαρμογής του taxisnet την προοδευτική αποδέσμευση του λογαριασμού, δηλαδή την αύξηση του ακατάσχετου ορίου. Το ποσό του περιορισμού θα υπολογίζεται βάσει του ποσού της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης επί του συντελεστή ρύθμισης όπως αυτοί έχουν δημοσιευθεί σε πίνακες από το υπουργείο οικονομικών.

Παραδείγματα σταδιακής αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών

Παράδειγμα 1: Αν ένας φορολογούμενος ρυθμίσει τις οφειλές του σε 12 δόσεις με την πάγια ρύθμιση και το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 500 ευρώ, τότε με την υπαγωγή του στην ρύθμιση θα μπορεί να αιτηθεί ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ μηνιαίως (500 ευρώ μηνιαία δόση x 3 συντελεστής από τον πίνακα του υπουργείου οικονομικών.)

Παράδειγμα 2: Αν ένα φορολογούμενος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 24 δόσεις με μηνιαία δόση 100 ευρώ και τώρα βρίσκεται στην 14 δόση (συντελεστής από πίνακες 4,5) θα συνεχίσει να έχει ακατάσχετο όριο τα 1.250 ευρώ μηνιαίως γιατί από τον πολλαπλασιασμό προκύπτει μικρότερο όριο (100 x 4.5 = 450)

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό

Θα πρέπει να προσέχουν να μην αφήνουν τα ποσά των μισθών και των συντάξεων στον λογαριασμό και συσσωρεύονται, γιατί τότε θα θεωρηθεί ο λογαριασμός ως καταθετικός και θα είναι δυνατή η κατάσχεσή του.

Θα πρέπει ο λογαριασμός που κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη και δηλώνεται ως ακατάσχετος, να είναι δηλωμένος και στην τράπεζα ως λογαριασμός μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός.

Εάν λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστικές παροχές τότε πρέπει να δηλωθεί ως ακατάσχετος ο συγκεκριμένος λογαριασμός.

Στην περίπτωση που λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστικό βοήθημα από 2 ή περισσοτέρους φορείς τότε για την επιβολή της κατάσχεσης λαμβάνεται το συνολικό ποσό.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA