Αμειβόμενοι με μπλοκάκι. Κριτήρια – Φορολογία – Παραδείγματα

10 Μαρτίου 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Την δυνατότητα να φορολογηθούν ως μισθωτοί και να έχουν αφορολόγητο έχουν όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία. Όσοι αμείβονται με αυτό τον τρόπο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί χάνοντας έστω και μια από τις προϋποθέσεις χάνουν και το δικαίωμα αυτό.

Αριθμός εργοδοτών

Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι θα πρέπει να έχουν έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή σύμβαση έργου με τους εργοδότες τους, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 3  ή εφόσον τους υπερβαίνουν, θα πρέπει ποσοστό τουλάχιστον 75% του ακαθάριστου εισοδήματος να προέρχεται από έναν εργοδότη.

Επαγγελματική εγκατάσταση

Ακόμα μια προϋπόθεση είναι ότι ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά θα πρέπει να έχει δηλωμένη ως επαγγελματική του έδρα την οικία του.

Ποια επαγγέλματα μπορούν να θεωρηθούν ως «μπλοκάκηδες»

Τα επαγγέλματα που μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι αυτά που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, δηλαδή θα πρέπει να ανήκει στα ελευθέρια επαγγέλματα όπως τα χαρακτήριζε ο παλιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 2238/1994 αρ. 48 παρ. 1. Ενδεικτικά μερικά επαγγέλματα από αυτά είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγου, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, δημοσιογράφου, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, διακοσμητή, οικονομολόγου, προγραμματιστή, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

Μισθωτοί με εισόδημα και από μπλοκάκι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αυτό το κριτήριο γιατί αν μέσα σε ολόκληρο το έτος πραγματοποιηθεί έστω και μια ημέρα απασχόλησης ως μισθωτός, τότε χάνεται το δικαίωμα να φορολογηθεί το εισόδημα από το μπλοκάκι ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συναλλαγές με εργοδότες ιδιώτες ή με έδρα στο εξωτερικό

Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι έχουν δικαίωμα να κάνουν συναλλαγές λιανικής με φυσικά πρόσωπα ιδιώτες, αρκεί όμως να έχουν κάνει έγγραφη σύμβαση μαζί τους και να μην παραβιάζουν το κριτήριο του πλήθους των εργοδοτών ή την αναλογία των ακαθάριστων εσόδων από αυτούς. Αντίθετα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων αν κάποιος εργοδότης έχει την έδρα του στο εξωτερικό.

Δαπάνες που εκπίπτουν

Οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι έχουν την δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μονό τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν πληρώσει.

Φορολογικός συντελεστής

Οι φορολογικοί συντελεστές για όσους αμείβονται με μπλοκάκι και πληρούν τα παραπάνω κριτήρια  προκύπτουν από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και είναι από 22% έως 45%. Εφαρμόζεται η μείωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) ενώ εάν χαθεί κάποιο από τα κριτήρια τότε στην εκκαθάριση του φόρου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μείωση φόρου με αποτέλεσμα το εισόδημα από το μπλοκάκι να φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τέλος επιτηδεύματος

Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» υποχρεούνται σε καταβολή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ ή τετρακοσίων ευρώ αν η έδρα είναι σε πόλη ή χωριό κάτω των διακοσίων χιλιάδων κατοίκων ή σε τουριστικό τόπο. Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι έχουν έδρα σε χωρίο με πληθυσμό μικρότερο των 500 ατόμων εκτός αν είναι τουριστικός τόπος και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, σε όσους δεν έχει παρέλθει η πρώτη πενταετία από την πρώτη έναρξη επαγγέλματος και σε όσους  υπολείπονται 3 έτη από την συνταξιοδότησή τους. Ως έτος συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο έτος.

Παραδείγματα

Ιατρός άγαμος και χωρίς τέκνα απασχολήθηκε με έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε κλινική με μπλοκάκι με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ χωρίς να έχει άλλο εισόδημα. Για το ετήσιο εισόδημά του θα φορολογηθεί ως μισθωτός και θα έχει την απαλλαγή φόρου 1.900 ευρώ δηλαδή το αφορολόγητο.

Δικηγόρος απασχολήθηκε σε δικηγορική εταιρία με μπλοκάκι και παράλληλα απασχολήθηκε σε 2η εταιρία με πάγια αντιμισθία. Η πάγια αντιμισθία είναι εισόδημα από μισθωτή εργασία οπότε χάνει το δικαίωμα να φορολογηθεί ως μισθωτός και για το εισόδημά του από το μπλοκάκι.

Μηχανικός με έγγραφη σύμβαση με 4 εργοδότες έχει από τον εργοδότη Α. 1.000 ευρώ, από τον Β. 1.500 ευρώ, από τον Γ. 2.000 ευρώ και από τον Δ. 2.500. Άρα έχει συνολικό εισόδημα 7.000 ευρώ το όποιο κατανέμεται ποσοστιαία στους εργοδότες Α. 14% Β 21% Γ. 29% Δ. 36%. Οπότε χάνει το κριτήριο ότι εφόσον έχει πάνω απ 3 εργοδότες, να προέρχεται ποσοστό άνω του 75% του εισοδήματος από τον έναν.

Προγραμματιστής απασχολείται σε εταιρία πληροφορικής με έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών και έχει ετήσιες αποδοχές από την εταιρία αυτή 8.000 ευρώ. Επίσης έχει προσφέρει υπηρεσίες και σε 5 ιδιώτες, αφού είχε κάνει πρώτα έγγραφη σύμβαση μαζί τους, ύψους 1.000 ευρώ. Άρα ο προγραμματιστής ξεπερνάει τους 3 εργοδότες όμως έχει άνω του 75% των ακαθάριστων εσόδων του από έναν οπότε μπορεί να φορολογηθεί ως μισθωτός.

Ασφαλιστής έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να έχει κανέναν άλλον εργοδότη. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διατάξεις και να φορολογηθεί ως μισθωτός αφού το επάγγελμά του δεν ανήκει στα ελευθέρια επαγγέλματα.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA