ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του έτους 2018

29 Αυγούστου 2018

Αναρτήθηκαν σήμερα , ξημερώματα Τετάρτης, στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογούμενων στο taxis, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης

Λίγες και όχι σημαντικές είναι οι αλλαγές του ΕΝ.Φ.Ι.Α σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παρακάτω θα αναλύσουμε πληροφορίες για τον φόρο αυτόν οι οποίες θα είναι χρήσιμές στους ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι και οι υπόχρεοι του φόρου. Όσοι  δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος αλλά δεν την έχουν λάβει και είναι υπόχρεοι ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα γίνει συμψηφισμός της επιστροφής με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων πληρώνεται σε 5 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως 28 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως 31 Ιανουαρίου 2019. Αν το ποσό που προκύπτει για πληρωμή είναι μέχρι 1 ευρώ δεν καταβάλλεται. Συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται για δικαιώματα συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται άτομα με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα,
 • Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
 • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.
 • Ποιοι δικαιούνται έκπτωση από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δικαιούχοι έκπτωσης του 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούμενοι για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
 • Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
 • Διορθώσεις και νέα εκκαθάριση

Μετά από την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 θα γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου. Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι διορθώσεις των οποίων η διαφορά που θα προκύπτει από τον φόρο θα είναι ή χρεωστική ή μηδενική ή πιστωτική έως 300 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά του φόρου είναι πιστωτική μεγαλύτερη των 300 ευρώ τότε η εκκαθάριση θα ολοκληρώνεται στην Δ.Ο.Υ.  με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις επιβάλλεται ένα μονό πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές στο Ε9.

 • Προσφυγή κατά της πράξης προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Όταν κάποιος φορολογούμενος αμφισβητεί το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού του, τότε μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης υπολογισμού. Το αίτημα για επανεξέταση για κατοίκους Ελλάδας  μπορεί να υποβληθεί έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για το διάστημα 01/08 έως 31/08. Για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία για την  υποβολή της προσφυγής είναι 60 ημέρες.

 • Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ως έξοδο για τις επιχειρήσεις

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγνωρίζεται σαν έξοδο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους του οποίου καταβάλλονται. Αν δηλαδή ο φόρος πληρωθεί ολόκληρος το 2017 τότε θα εκπέσει ολόκληρο το ποσό από το 2017 ενώ αν η τελευταία δόση πληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018 τότε αυτή θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα του 2018.

Τέλος να επισημάνουμε ότι δεν εκδίδεται εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α για τους φορολογούμενους που απεβίωσαν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2016 με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. και στα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν διακόψει τις εργασίες του έως και την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA