Οδηγός για τις τουριστικές μισθώσεις ακίνητων τύπου AIRBNB

30 Μαρτίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Από 01.02.2017 ισχύουν οι νέες διατάξεις που για πρώτη φορά καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις τουριστικές βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακινήτων. Πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ενοικιάζουν σε τουρίστες ¨με την βραδιά¨ αρκεί να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η μίσθωση μπορεί να γίνει και από μη ιδιοκτήτες των ακινήτων με την διαδικασία της υπεκμίσθωσης, δηλαδή να μισθώσουν ένα ακίνητο και στην συνέχεια να το υπεκμισθώνουν σε τουρίστες.

Προϋποθέσεις                                   

 1. Ο εκμισθωτής η ο υπεκμισθωτής θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο.
 2. Να έχει γραφτεί στο «μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητων» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 3. Ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο θα πρέπει να δηλώνεται σε κάθε ιστοσελίδα και σε κάθε μέσο προβολής.
 4. Μπορεί να καταχωρίσει έως δυο ακίνητα ο καθένας.
 5. Το ακίνητο να είναι τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικά μέτρα και να διαθέτει φυσικό φωτισμό , αερισμό και θέρμανση.
 6. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει νόμιμη οικοδομική άδεια ή να έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3843/2010(Α’ 62) ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α’ 209).
 7. Η μίσθωση του κάθε ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά έτος. Επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των 90 ημερών όταν το εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Για τα νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες ή τα 12.000 ευρώ.
 8. Τα ακίνητα πρέπει να είναι επιπλωμένα και η μόνη παροχή που μπορούν να προσφέρουν είναι η παροχή κλινοσκεπασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες όπως πρωινό, γεύμα, δείπνο, υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνού καθαρισμού κτλ.

Φορολογία

Το εισόδημα που αποκτάται από την τουριστική βραχυχρόνια μίσθωση φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Η κλίμακα αυτή είναι:

 • Από 0,00 έως 12.000 με 15%
 • Από 12.001 έως 35.000 με 35%
 • Από 35.001 και άνω με45%

Στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος. Ο εκμισθωτής ή ο υπεκμισθωτής έχει υποχρέωση να υποβάλλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο στο taxisnet. Για να υποβάλει το μισθωτήριο θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητο. Από τον κάθε μισθωτή θα πρέπει να ζητάει ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ. Σε περίπτωση μισθωτή από το εξωτερικό πρέπει να ζητάει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό διαβατηρίου, την χωρά και την διεύθυνση του.

Λοιπές διατάξεις:

Φ.Π.Α.: Δεν έχουν καμία υποχρέωση από το ΦΠΑ όσες μισθώσεις πληρούν τους παραπάνω ορούς και προϋποθέσεις.

Ασφάλιση: Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Φόρος διαμονής. Δεν επιβάλλεται φόρος διαμονής στις τουριστικές μισθώσεις. Η επιβολή του φόρου αυτού θα ξεκινήσει από 01.01.2018 και θα αφορά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα.

Κυρώσεις και πρόστιμα: Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων 1 έως 4 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000,00 ευρώ. Από την ημερομηνία της διαπίστωσης της παράβασης πρέπει εντός 15 ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που εντός του ίδιου έτους βεβαιωθεί 2η φορά η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο διπλασιάζεται ενώ για την τρίτη και κάθε επόμενη φορά τετραπλασιάζεται. Τους ελέγχους θα μπορούν να διενεργούν μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ζητάει κάθε πληροφορία από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα. Για τις υπόλοιπες παραβάσεις δεν έχουν διευκρινιστεί οι κυρώσεις.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείτε στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA