Οικοτεχνία: Προϋποθέσεις – Φορολογία – Ασφάλιση

13 Ιουλίου 2019

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Την δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδημά τους με την έναρξη λειτουργίας μιας οικοτεχνικής δραστηριότητας για την παρασκευή τροφίμων ή σαπουνιών με βάση τα προϊόντα παραγωγής τους έχουν οι επαγγελματίες αγρότες.

Προϋποθέσεις

Οικοτεχνική δραστηριότητα μπορούν να ασκούν οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ΜΑΑΕ. Για την έναρξη της δραστηριότητας απαραίτητη είναι η εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνία» (Κ.Η.Μ.Ο.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΑΑΤ, στην ιστοσελίδα www.minagric.gr. Για το έλεγχο τήρησης των διατάξεων καθώς και για την οριστικοποίηση της εγγραφής ή την απόρριψη της, είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερικής Ενότητας.

Τα τρόφιμα οικοτεχνικής παρασκευής είναι τα τρόφιμα που παράγονται μετά από μεταποίηση μικρής κλίμακας, με πρώτες ύλες αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. Οι αγρότες μπορούν να διαθέτουν τα οικοτεχνικά προϊόντα τους από την έδρα τους δηλαδή την οικία τους, σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις όπως εμποροπανήγυρης και δημοτικές εκδηλώσεις, σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και σε καταστήματα μαζικής εστίασης.

Οι ποσότητες που μπορούν να παραχθούν υπολογίζονται με βάση την παραγωγή του πρωτογενούς προϊόντος του αγρότη που είναι και το κύριο συστατικό του οικοτεχνικού προϊόντος. Είναι όμως δυνατή η συνεργασία και δύο ή περισσότερων παραγωγών αρκεί να παράγουν το ίδιο αρχικό προϊόν και να είναι εγγεγραμμένοι στο Κ.Η.Μ.Ο. Αν ένας ή περισσότεροι έτεροι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΗΜΟ τότε υπεύθυνος για την δήλωση συνεργασίας είναι ο εγγεγραμμένος στο ΚΗΜΟ.

Πως φορολογούνται τα έσοδα από την οικοτεχνία

Ως αγροτικά εισοδήματα φορολογούνται τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας. Έτσι η κλίμακα φορολογίας έχει ως εξής: για κέρδη από 1-20.000 ευρώ με 22%, για κέρδη από 20.001 έως 30.000 ευρώ με 29%, από 30.001 έως 40.000 ευρώ με 37% και για κέρδη άνω των 40.001 με συντελεστή 45%. Επίσης εφαρμόζεται και η μείωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ (δηλαδή έχουν αφορολόγητο) και επίσης υπάρχει και η υποχρέωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών για το χτίσιμο του αφορολόγητου εκτός αν εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις όπου θα υπάρχει υποχρέωση για συγκέντρωση χάρτινων αποδείξεων.

Ασφάλιση

Για την άσκηση οικοτεχνικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ, καθώς η ασφάλιση στον ΟΓΑ είναι μια από τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ένας αγρότης ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να εκδοθεί η απαραίτητη για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ βεβαίωση. Οι ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών υπολογίζονται με βάση το 70% του ελάχιστου κατώτατου μισθού. Η Ελάχιστη εισφορά υπολογίζεται για τον κλάδο κύριας σύνταξης για το 2019 είναι 18%, για το 2020 θα είναι 19%, για το για το 2021 σε 19,5% και από το 2022 και μετά στο 20%. Η επιπλέον εισφορά για τον κλάδο σύνταξης αγροτών, πέραν της ελάχιστης διαμορφώνεται στα ποσοστά 12%, 12,67%, 13%, 13,33% αντίστοιχα. Για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης η εισφορά είναι 6,95% και για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ η εισφορά είναι 0,25%.

Παράδειγμα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

Αγρότης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα το 2018 διέθεσε όλη του την παραγωγή στην οικοτεχνική του δραστηριότητα και τα κέρδη του διαμορφώθηκαν στις 10.000 ευρώ.

Α) Φόρος εισοδήματος: Για φόρο εισοδήματος θα επιβαρυνθεί με 10.000 x 22% = 2.200 ευρώ μείον την μείωση φόρου 1.900 ευρώ (αφορολόγητο) = 300 ευρώ. Επιπλέον θα του καταλογιστεί και προκαταβολή φόρου 100% για το επόμενο έτος 300 ευρώ.

Β) Ασφαλιστικές εισφορές: Η ελάχιστή εισφορά για το έτος 2019 υπολογίζεται ως εξής:

Κατώτατος μισθός βάση ΕΓΣΣΕ 650 ευρώ επί 70% = 455 που είναι η μηναία βάσει υπολογισμού. Άρα ή ετήσια βάση υπολογισμού είναι 455 x 12=5.460

Οπότε η ελάχιστη ετησία εισφορά θα είναι 5.460 x 25,2%(18% κλάδος σύνταξης + 6,95% κλάδος υγειονομικής περίθαλψης + 0,25% ΛΑΕ) = 1.375,95 ευρώ

Η επιπλέον εισφορές θα υπολογιστούν για το ποσό 10.000-5.460=4.540 ευρώ

Οπότε θα είναι 4.540 x 19,2% (12% κλάδος σύνταξης + 6,95% κλάδος υγειονομικής περίθαλψης + 0,25% ΛΑΕ) =871,68 ευρώ

Άρα οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές θα είναι 1.375,95 + 871,68 = 2.247,63 ευρώ και διαιρώντας δια 12 οι μηνιαίες εισφορές θα είναι 187,30 ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: www.taxguide.gr

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA