Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου

13 Απριλίου 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Ζήτημα που απασχολεί παρά πολλούς φορολογούμενους αποτελεί το πότε έχουν δικαίωμα να αναγράψουν στην φορολογική τους δήλωση τα εξαρτώμενα μέλη τους και το πότε αυτά έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση.  Στο παρόν άρθρο αναλύουμε τι ακριβώς ισχύει ανά περίπτωση και με παραδείγματα.

Ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη

 Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα έως 18 ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 01.01.1999 έως 31.12.2017 και το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ .

β) Τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

γ) Τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα του φορολογούμενου με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

δ) Αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 6.000 ευρώ και ανιόντες συγγενείς των συζύγων (γονείς, παππούδες) ή ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.

ε) Η σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής η ο σύζυγος στην περίπτωση που μόνο η σύζυγος έχει φορολογητέα εισοδήματα.

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη η διατροφή που καταβάλλεται από τον/την σύζυγο στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το έξω-ιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγεί το κράτος.

Υποβολή δήλωσης και εισοδήματα ανήλικων τέκνων

Τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων προστίθενται και φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στον σύζυγο που θεωρείται υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.

Εξαίρεση αποτελούν τα εισοδήματα που αποκτούν τα ανήλικα τέκνα από μισθωτή εργασία και τα εισοδήματα που αποκτούν από σύνταξη που περιήλθε στο όνομά τους από τον θάνατο του πατέρα ή της μητέρας τους για το οποίο έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση. Εφόσον αποκτούν εισόδημα και από άλλες πηγές τότε και αυτά τα εισοδήματα θα δηλωθούν στη δική τους φορολογική δήλωση.

Υποβολή δήλωσης και εισοδήματα ενήλικων τέκνων

Για τα εισοδήματα που αποκτούν τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση χωρίς να υπάρχει όριο στο ύψος των εισοδημάτων. Όμως εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους υπερβεί τα 3.000 ευρώ τότε χάνουν το δικαίωμα να αναγραφούν ως εξαρτώμενα μέλη στην φορολογική δήλωση του γονέα. Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ για ενήλικα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Παραδείγματα

Ανήλικο τέκνο κατά το έτος 2017 απέκτησε εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 2.500 ευρώ. Δεν υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και το εισόδημα αυτό θα το δηλώσει  και θα το φορολογηθεί ο γονέας του.

Ανήλικο τέκνο λαμβάνει σύνταξη ύψους 2.500 ευρώ ετησίως, που περιήλθε στο όνομά του από τον θάνατο του πατέρα του ή της μητέρας του. Υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση και αναγράφεται ως εξαρτώμενο μέλος στον γονέα του.

Φοιτητής 20 ετών σπουδάζει και δεν έχει αποκτήσει κανένα εισόδημα κατά το έτος 2017. Δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση και  θεωρείται εξαρτώμενο μέλος του γονέα του.

Μεταπτυχιακός φοιτητής 23 ετών κατά το έτος 2017 σπούδαζε και έχει αποκτήσει και εισόδημα από μισθωτή εργασία 2.000 ευρώ. Ο φοιτητής έχει υποχρέωση να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση αφού αποκτά φορολογητέα εισοδήματα, όμως θα συμπεριληφθεί και ως εξαρτώμενο μέλος στην δήλωση του γονέα του αφού δεν υπερβαίνει το όριο το 3.000 ευρώ.

Φοιτητής 19 ετών κατά το έτος 2017 σπούδαζε και ταυτόχρονα εργαζόταν ως μισθωτός και απέκτησε συνολικό εισόδημα 6.000 ευρώ. Ο φοιτητής υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση και δεν μπορεί να αναγραφεί και ως εξαρτώμενο μέλος στην δήλωση του γονέα του γιατί ξεπερνάει το όριο των 3.000 ευρώ.

Φοιτητής κατά το έτος 2017 δεν αποκτείσαι κανένα εισόδημα και είχε στην κατοχή του αυτοκίνητο με ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) 2.500 ευρώ. Θα υπολογιστεί και η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ύψους 3.000 οπότε το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα θα είναι 5.500 ευρώ. Θα πρέπει να υποβάλει δική του ξεχωριστή φορολογική δήλωση και δεν θα αναγραφεί στην δήλωση του γονέα του ως εξαρτώμενο μέλος γιατί ξεπερνάει το όριο των 3.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. website: www.taxguide.gr

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA