Πρόστιμα και κυρώσεις για τη μη έκδοση – ανακριβή έκδοση παραστατικών

7 Οκτωβρίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης

Μετά τις τελευταίες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τρόπο επιβολής των κυρώσεων για την μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών στοιχείων άλλα και για τον λόγο ότι το υπουργείο οικονομικών διενεργεί συνεχώς ελέγχους, θα παρουσιάσουμε τι ισχύει σχετικά με τις παραβάσεις αυτές. Για τον προσδιορισμό των κυρώσεων εξετάζεται η κατηγορία των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και αν η πράξη για την οποία το παραστατικό που δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς επιβαρύνεται ή όχι με ΦΠΑ.

Κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Κυρώσεις Φ.Π.Α.)

Για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ: Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο για την πρώτη παράβαση είναι 250 ευρώ, για την δεύτερη 500 ευρώ και για την τρίτη και κάθε επόμενη εντός της πενταετίας 1.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για την πρώτη παράβαση 500 ευρώ, για την δεύτερη 1.000 ευρώ και για την τρίτη και κάθε επόμενη εντός της πενταετίας 2.000 ευρώ. Τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα ποσά αρχικής παράβασης καθώς για τις παραβάσεις αυτές το πρόστιμο που προβλέπεται είναι  ίσο με το 50% της αξίας του ΦΠΑ των παραστατικών που δεν εκδόθηκαν ή επί της διαφοράς για τα παραστατικά που εκδόθηκαν ανακριβώς.

Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ: Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία το πρόστιμο για την πρώτη παράβαση είναι 500 ευρώ, για την δεύτερη 1.000 ευρώ και για την τρίτη και κάθε επόμενη εντός της πενταετίας 2.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για την πρώτη παράβαση 1.000 ευρώ, για την δεύτερη 2.000 ευρώ και για την τρίτη και κάθε επόμενη εντός της πενταετίας 4.000 ευρώ.

Αναστολή λειτουργίας

Διάρκειας 48 ωρών: Η αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης για 48 ώρες επιβάλλεται στις περιπτώσεις όπου το πλήθος των μη εκδοθέντων – ανακριβώς εκδοθέντων παραστατικών είναι από 11 και πάνω ή ανεξάρτητα από το πλήθος τους αν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβές στοιχείο ξεπερνάει τα 500 ευρώ.

Διάρκειας 96 ωρών: Επίσης αναστολή λειτουργίας διάρκειας 96 ωρών επιβάλλεται στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται εντός του ίδιου ή του επόμενου έτους από το έτος της πρώτης παράβασης, στον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση – ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του υπόχρεου.

Διάρκειας 10 ημερών: Σε περίπτωση επόμενης και κάθε επόμενης παράβασης για την μη έκδοση 3 και πάνω παραστατικών και εντός του ίδιου ή και του επόμενου έτους που θα διαπιστωθεί τότε επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας 10 ημερών.

Χρηματική κύρωση αντί αναστολής λειτουργίας

Στις επιχειρήσεις που είναι αδύνατον να τους επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, επιβάλλεται χρηματική κύρωση.

Αντί 48 ωρών:. Το ύψος της χρηματικής κύρωσης για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα είναι από 1.000 έως 1.500 ευρώ και για αυτές που εφαρμόζουν διπλογραφικό σύστημα είναι από 2.000 έως 2.500 ευρώ.

Αντί 96 ωρών: Στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται εντός του ίδιου έτους ή του επόμενου από το έτος της πρώτης παράβασης, στον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση – ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του υπόχρεου, τότε το ύψος της χρηματικής κύρωσης είναι για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία από 2.501  έως 3.500 ευρώ και για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία από 3.500 έως 5.000 ευρώ.

Αντί 10 ημερών: Σε περίπτωση επόμενης και κάθε επόμενης παράβασης για την μη έκδοση 3 παραστατικών και πάνω, εντός του ίδιου ή και του επόμενου έτους από την διαπίστωση της πρώτης παράβασης, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων.

Επαγγέλματα στα οποία επιβάλλεται χρηματική κύρωση αντί αναστολής λειτουργίας

Τα επαγγέλματα αυτά είναι: Ιατροί και οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές και παραϊατρικά επαγγέλματα, κλινικές ή θεραπευτήρια, οίκοι ευγηρίας, λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας, εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης, ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), δικηγόροι, λογιστές, φοροτεχνικοί, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών. Ακόμα στα επαγγέλματα αυτά ανήκουν και τα επαγγέλματα που πραγματοποιούνται  σε χώρο διαφορετικό της μόνιμης εγκατάστασης, τα επαγγέλματα που ασκούνται με κάθε είδους μέσα, μεταφορικά ή μη, καθώς και τα επαγγέλματα τα οποία εκτελούνται σε εκθέσεις, αγορές, εμποροπανήγυρεις και λαϊκές αγορές.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA