Πότε και πως πληρώνεται ο φόρος.

18 Ιουνίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης, το Υπουργείο  προχωρά στην εκκαθάριση της εφόσον από τα στοιχεία που έχει δεν προκύπτει κάποια διαφορά, ώστε να ζητήσει τα δικαιολογητικά για έλεγχο. Τα εκκαθαριστικά περιλαμβάνουν 4 φόρους, οι οποίοι είναι 1) ο φόρος εισοδήματος 2) η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 3) το τέλος επιτηδεύματος και 4) ο φόρος πολυτελείας.  Οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκκαθαρίζονται άμεσα και οι φορολογούμενοι τυπώνουν τα εκκαθαριστικά τους από το taxisnet, αφού πλέον το υπουργείο έχει σταματήσει να τα ταχυδρομεί.

Το ποσό που προκύπτει για πληρωμή ή για επιστροφή, καθώς και οι δόσεις  πληρωμής, αναγράφονται πάνω στο εκκαθαριστικό. Επίσης για τις δηλώσεις που προκύπτει φόρος μπορεί να εκτυπωθεί και ταυτότητα οφειλής για την πληρωμή του. Αν το ποσό που προκύπτει προς πληρωμή είναι μικρότερο των 30 ευρώ, τότε το ποσό αυτό δεν βεβαιώνεται και δεν πληρώνεται ενώ αντίθετα για τις επιστροφές το αντίστοιχο όριο είναι τα 5 ευρώ δηλαδή οι επιστροφές που είναι μικρότερες των 5 ευρώ δεν επιστρέφονται.

Ημερομηνίες πληρωμής και αριθμός δόσεων

  1. Εμπρόθεσμη δήλωση φυσικών προσώπων: Σε αυτές τις δηλώσεις ο φόρος πληρώνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις με την πρώτη να είναι στις 31 Ιουλίου, η δεύτερη στις 29 Σεπτεμβρίου και η Τρίτη έως 30 Νοεμβρίου 2017.
  2. Δηλώσεις συμμετεχόντων σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία: Επειδή η προθεσμία γι αυτές τις δηλώσεις λήγει στις 15 Ιουλίου ο φόρος που προκύπτει πληρώνεται σε 2 ισόποσες δόσεις με την πρώτη να λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου και τη δεύτερη στις 30 Νοεμβρίου.
  3. Δηλώσεις με προθεσμία υποβολής την 31/12: Είναι οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, των κατοίκων του εξωτερικού που άλλαξαν τη φορολογική τους κατοικία το 2016 και οι συμπληρωματικές δηλώσεις για τα αναδρομικά (μισθοί και συντάξεις) που έχουν εισπράξει οι φορολογούμενοι κατά το έτος 2016. Η προθεσμία πληρωμής που προκύπτει από αυτές τις δηλώσεις είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, δηλαδή στις 31/01/2018. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ. και δεν έχει εκκαθαριστεί μέχρι το τέλος του έτους, τότε  η προθεσμία για την πληρωμή του φόρου θα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα το επόμενου μήνα από την έκδοση του εκκαθαριστικού.
  4. Δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. ή οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ.οι οποίες όμως εκκαθαρίζονται μετά την καταλυτική ημερομηνία της πρώτης δόσης. Ο φόρος γι’ αυτές τις δηλώσεις καταβάλλεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις με την πρώτη να λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση της δήλωσης.
  5. Δηλώσεις νομικών προσώπων: Τα νομικά πρόσωπα πληρώνουν τον φόρο τους σε 6, κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες 5 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών. Για τα νομικά πρόσωπα που το φορολογικό τους έτος έληγε στις 31/12/2016 η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου 2017.

Επιστροφή φόρου

                Για να εισπράξουν οι φορολογούμενοι την επιστροφή φόρου που έχει προκύψει από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, θα πρέπει να έχουν δηλώσει το IBAN από έναν τραπεζικό λογαριασμό τους, ώστε να κατατεθεί αυτόματα εκεί. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς την εφορία,  πρέπει πρώτα να γίνει συμψηφισμός του ποσού της επιστροφής με τις οφειλές και αν ακόμα υπάρχει υπόλοιπο τότε θα του επιστραφούν χρήματα. Αν δεν είναι φορολογικά ενήμερος για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε η επιστροφή του φόρου θα γίνει από την Δ.Ο.Υ.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA