Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στα Ταμεία: Όλες οι προϋποθέσεις

10 Απριλίου 2019

Ειδικότερα η ρύθμιση που αφορά περίπου 1,5 εκ. οφειλέτες, μη μισθωτούς, αγρότες εργοδότες, αλλά και ασφαλισμένους που οφείλουν αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, μέχρι το τέλος Απριλίου και θα ισχύει μέχρι 30Σεπτεμβρίου 2019.

Οφειλές μη μισθωτών

Ρυθμίζονται οι οφειλές ως 31.12. 2018 καθώς και προσαυξήσεις, τόκοι και πρόσθετα τέλη.

Από 1.1.2002 ως 31.12.2016 ο οφειλέτης επιλέγει αν επιθυμεί επανυπολογισμό της οφειλής.

Ως βάση υπολογισμού ορίζεται ο κατώτατος μισθός που ήταν 31.12.2018.

Παρέχεται παράλληλα έκπτωση κατά 85% των προσαυξήσεων, τόκων και πρόσθετων τελών.

Η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

Οφειλές Αγροτών

Ρυθμίζονται οι οφειλές ως 31.12. 2018 καθώς και προσαυξήσεις, τόκοι και πρόσθετα τέλη σε 120 δόσεις.

Παρέχεται έκπτωση κατά 100% των προσαυξήσεων, τόκων και πρόσθετων τελών.

Η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Οφειλές εργοδοτών από εισφορές

Σύμφωνα με πληροφορίες όσοι εργοδότες έχουν χρέη από εισφορές εργαζομένων θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έκπτωση στις προσαυξήσεις και στα τέλη κατά 50% σε 120 δόσεις και με 100% έκπτωση σε περιπτώσεις εφάπαξ εξόφλησης.

Ισχύει και σε αυτούς η κατώτερη δόση των 50 ευρώ.

Οφειλές από παροχές

Στην ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν οφειλές μέχρι 31.12.2018 από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές εφόσον δεν υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.

Έτσι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έκπτωση 85% επί των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Οφειλές σε αναστολή είσπραξης

Για οφειλές ως 31.12.2018 που τελούν σε αναστολή είσπραξης δικαστική ή διοικητική μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση εφόσον υπάρξει παραίτηση του οφειλέτη καθ εφόσον δεν εκκρεμεί δικαστική απόφαση.

Αίτηση για την ρύθμιση

Σε πρώτη φάση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΦΚΑ προσδιορίζεται η οφειλή.

Στην συνέχεια ενημερώνεται ο οφειλέτης για το ποσό της οφειλής πριν και μετά τον επανυπολογισμό και στην συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΑΟ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα της αίτησης.

Οι δόσεις αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής θα έχουν τόκο 5% ετησίως.

Απώλεια ρύθμισης

Ο οφειλέτης εάν δεν καταβάλλει δύο δόσεις χάνει την ρύθμιση όπως και αν δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του 2019.

Στην περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση τότε τα ποσά που οφείλονται είναι τα αρχικά πριν την ρύθμιση και προβλέπεται άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA