Τέλος επιτηδεύματος: Όλες οι απαλλαγές μετά και τις τελευταίες αλλαγές

6 Δεκεμβρίου 2018

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή -Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Αυξήθηκαν οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος καθώς και οι επιχειρήσεις που θα πληρώσουν λιγότερο τέλος από ότι πλήρωναν. Τα κριτήρια για την επιβολή του είναι ο πληθυσμός της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, η νομική μορφή της επιχείρησης, η ηλικία του επιχειρηματία και το πότε έγινε για πρώτη φορά έναρξη δραστηριότητας. Στο παρόν άρθρο αναλύουμε τι ισχύει για όλες τις μορφές επιχειρήσεων και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδράνεια ώστε να μην πληρώσουν το τέλος επιτηδεύματος στην φορολογική δήλωση που θα υποβάλλουν το 2019.

Υπόχρεοι και ποσά τέλους επιτηδεύματος

Για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες το ύψος του τέλους επιτηδεύματος είναι 650 ευρώ ετησίως.

Για τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε πόλεις και χωριά από 500 έως 200.000 κατοίκους ή σε τουριστικούς τόπους το τέλος επιτηδεύματος είναι 800 ευρώ ετησίως και για όσα έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 200.000 χιλιάδων κατοίκων 1.000 ευρώ ετησίως.

Για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος είναι 600 ευρώ ετησίως.

Υπόχρεοι που πληρώνουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος

Για τους αμειβόμενους με μπλοκάκι το τέλος επιτηδεύματος είναι 400 ευρώ όταν η έδρα τους βρίσκεται σε πόλη ή χωριό από 500 έως 200.000 κατοίκους ή σε τουριστικό τόπο και 500 ευρώ για όσους η έδρα τους βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο των 200.000 κατοίκων.

Για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες το τέλος επιτηδεύματος είναι 400 ευρώ όταν η έδρα τους βρίσκεται σε πόλη ή χωριό από 500 έως 200.000 κατοίκους ή σε τουριστικό τόπο και 500 ευρώ για όσες η έδρα τους βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο των 200.000 κατοίκων.

Σε περίπτωση διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή υποκαταστήματος μέσα στο έτος τότε το τέλος επιτηδεύματος καταβάλλεται αναλογικά για τους μήνες λειτουργείας. Ως μήνας λειτουργίας θεωρείται το χρονικό διάστημα που είναι μεγαλύτερο των 15 ημερών.

Απαλλαγές από το τέλος επιτηδεύματος

Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις εφόσον για τον επιχειρηματία υπολείπονται 3 έτη για την συνταξιοδότησή του. Έτος συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο, δηλαδή για το φορολογικό έτος 2018 την απαλλαγή την δικαιούνται όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-1956.

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας ή πτώχευσης ή εκκαθάρισης.

Επιχειρήσεις που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Για την απαλλαγή δεν εξετάζεται κάθε οικισμός ξεχωριστά αλλά η κοινότητα που όλοι αυτοί συνιστούσαν μαζί προ Καποδίστρια.

Τα πρόσωπα με ατομική επιχείρηση εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 80%.

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία κτλ.).

Οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  (Κ.Αλ.Ο), δηλαδή οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) οι συνεταιρισμοί εργαζομένων.

Ο Σχολικοί Συνεταιρισμοί του ν.1566/1985 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.1 άρθρο 3 Ν.4430/2016.

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ άρθρο 41 ν.2859/2000

Υποκαταστήματα Ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Δήλωση αδράνειας

Όταν τεθεί μια επιχείρηση σε αδράνεια θα πρέπει να μην κάνει ούτε έσοδα ούτε έξοδα ενώ αν μια επιχείρηση θέλει να δηλώσει αναδρομικά την αδράνειά της από την 1η Ιανουαρίου 2018 προκειμένου να απαλλαγεί πλήρως από το τέλος επιτηδεύματος, θα πρέπει να έχει μηδενικά έσοδα και μηδενικά έξοδα για όλο το 2018. Για να δηλωθεί η αδράνεια της επιχείρησης αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2018 στην εφορία θα καταλογιστεί πρόστιμο ύψους 100 ευρώ γιατί η δήλωση θα υποβληθεί εκπρόθεσμα.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA