Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις από 01.01.2020 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

4 Ιανουαρίου 2020

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης

Οι αλλαγές που έρχονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι πολλές και αφορούν όλους τους φορολογούμενους. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις, είτε δραστηριοποιούνται με την μορφή της ατομικής επιχείρησης, είτε με την μορφή εταιρίας (νομικά πρόσωπα).

Νέα κλίμακα φορολογίας για τα εισοδήματα των ατομικών επιχειρήσεων

Συνεχίζεται η αδικία για τις ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή για τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, να μην έχουν αφορολόγητο και να πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ για τα εισοδήματά τους, ωστόσο όμως είναι από τους πιο κερδισμένους του νέου φορολογικού καθώς δημιουργείται νέο κλιμάκιο για εισοδήματά τους έως 10.000 ευρώ με την αρκετά σημαντική μείωση από το 22% στο 9%. Έτσι η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Εισόδημα σε ευρώΝέοι συντελεστές φόρουΠροηγούμενοι συντελεστές φόρου
0-10.0009%22%
10.000-20.00022%22%
20.000-30.00028%29%
30.000-40.00036%37%
40.000 και άνω44%45%

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Ακόμα μια υποχρέωση προστίθεται για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είναι να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, θα πρέπει να ανέρχεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματός τους και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

Εταιρίες – Νομικά πρόσωπα

Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων για τα εισοδήματα που θα αποκτήθηκαν το 2019 από 28% σε 24%. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και για τις ομάδες παραγωγών ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 13% σε 10%.

Φόρος μερισμάτων

Μειώνεται ο φόρος μερισμάτων που εισπράττουν οι μέτοχοι και οι εταίροι των νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από 10% σε 5%

Εξόφληση ενοικίων

Από 1.1.2020 οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούν και τα ενοίκιά τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προκειμένου να αναγνωριστούν ως έξοδα της επιχείρησης.

Προκαταβολή Φόρου Νομικών Προσώπων

Μειώνεται στο 95% η προκαταβολή φόρου των εταιριών – νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018. Αυτό σημαίνει ότι η προκαταβολή φόρου που έχει ήδη βεβαιωθεί στις φετινές δηλώσεις θα μειωθεί κατά 5% και αν έχει εξοφληθεί το ποσό αυτό θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Για όσους δικαιούνταν μείωση της προκαταβολής στο 50% θα εφαρμοστεί η αντίστοιχη μείωση.

Παροχή σε είδος από την παραχώρηση οχήματος προς εταίρο, μέτοχο ή εργαζόμενο

Αυξάνεται το όριο της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) από 12.000 σε 17.000 ευρώ προκειμένου για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται μόνο για επαγγελματικούς σκοπούς (tool cars). Η ΛΤΠΦ είναι η αξία του οχήματος προ του ΦΠΑ και του τέλους ταξινόμησης.

Επισφαλείς απαιτήσεις

Δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσει που έχουν ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού μέχρι 300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών να τις διαγράφουν από τα βιβλία τους χωρίς να απαιτείται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Αλλάζουν οι συντελεστές απόσβεσης των μέσων μεταφοράς ατόμων και των μέσων μεταφοράς φορτίων και πλέον για να υπολογιστεί η απόσβεση θα λαμβάνεται υπόψιν η εκπομπή ρύπων. Έτσι οι νέοι συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέοι συντελεστές αποσβέσεων οχημάτων
Κατηγορία οχήματοςΜηδενικοί ρύποιΈως 50CO2/kmΆνω των 50CO2/km
Μέσα μεταφοράς ατόμων25%20%16%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων20%15%12%

Οικοδομικές επιχειρήσεις

Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων έως και τις 31.12.2022. Για τα ακίνητα που δεν έχουν διατεθεί ακόμα θα πρέπει να υποβληθεί από τους κατασκευαστές οικοδομών σχετική αίτηση στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά τα απούλητα ακίνητα.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

*Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499.  www.taxguide.gr

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA