Υποχρεώσεις εργοδοτών για την Πρωτομαγιά

27 Απριλίου 2018

Η 1η Μαΐου έχει από το 2017 έχει οριστεί ως επίσημη αργία, επομένως εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και τις υπόλοιπες υποχρεωτικές αργίες.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (πχ καφετέριες, εστιατόρια), θα αμειφθούν με  προσαύξηση  75% .  Για όσους αμοίβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομισθιό τους προσαυξημένο κατά 75% και για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους προσαυξημένο κατά 75%. Επιπλέον για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που η ημέρα της αργίας  θα συμπέσει με προγραμματισμένο ρεπό, τότε το ρεπό πραγματοποιείται κανονικά και δεν μεταφέρεται σε άλλη μέρα.

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που τις Κυριακές παραμένουν κλειστές δεν οφείλεται καμία προσαύξηση. Για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας και για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα καταβληθεί ο μισθός τους χωρίς κάποια μείωση.

Για τους εργαζόμενους με εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή όσοι εργάζονται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα αλλά με πλήρες ημερήσιο ωράριο και στο πρόγραμμα εργασίας τους συμπεριλαμβάνεται και η ημέρα της αργίας, τότε για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που θα εργαστούν θα προσαυξηθεί το ημερομίσθιο τους κατά 75% και για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας  που δεν θα εργαστούν την ημέρα αυτή θα καταβληθεί το ημερομίσθιο τους χωρίς κάποια προσαύξηση.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA