Φορολογία Αγροτών για τα εισοδήματα του 2016

16 Μαΐου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Α) Φορολογικός συντελεστής

Τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το 2016 φορολογούνται αυτοτελώς με την εξής κλίμακα: για εισοδήματα από 0-20.000 ευρώ με 22%, από 20.001-30.000 ευρώ με 29%, από 30.001-40.000 ευρώ με 37%, από 40.001 ευρώ  & άνω με 45%.

Β) Μείωση φόρου εισοδήματος «αφορολόγητο»

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και εφόσον τουλάχιστον το 50% του αγροτικού εισοδήματος προέρχεται από την αγροτική τους δραστηριότητα, ο φόρος που θα προκύψει με βάση την παραπάνω κλίμακα μειώνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου κατά: 1.900 ευρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα μέλη, 1.950 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο μέλος, 2.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα μέλη και 2.100 ευρώ για τους φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα μέλη και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Γ) Προκαταβολή Φόρου

Η προκαταβολή φόρου είναι 100% και υπολογίζεται σε περίπτωση που προκύπτει φόρος για καταβολή από το αγροτικό εισόδημα. Σε περίπτωση που τα κέρδη είναι χαμηλότερα ή ίσα με το αφορολόγητο όριο της αγροτικής δραστηριότητας, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, τότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου.

Δ) Τι ισχύει για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις;

Για τον υπολογισμό του κέρδους από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στα έσοδα από τις άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι της κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνεται η βασική ενίσχυση από το πρώτο ευρώ και οι πράσινες και συνδεδεμένες κατά το ποσό που ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ. Οι λοιπές αγροτικές ενισχύσεις του Πυλώνα Ι και οι αγροτικές αποζημιώσεις δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη, δηλαδή συνεχίζουν να είναι αφορολόγητες. Οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις για το ποσό που δεν υπερβαίνουν τις 12.000 και οι λοιπές αγροτικές ενισχύσεις αποτελούν έσοδα που απαλλάσσονται από το φόρο, αλλά όμως δεν απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και επίσης είναι έσοδα που μπορούν να καλύψουν τεκμήρια του αγρότη. Οι αγροτικές αποζημιώσεις και οι επενδυτικές ενισχύσεις δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια.

Ε) Ποια έσοδα των αγροτών φορολογούνται;

 1. Τιμολόγια πώλησης: Τα εκδίδουν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος για τις χονδρικές πωλήσεις που πραγματοποιούν προς τους πελάτες τους, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Εξωτερικό.
 2. Τιμολόγια Αγοράς: Τα εκδίδουν οι επιχειρήσεις όταν αγοράζουν προϊόντα από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και από τους μη ενταγμένους σε καθεστώς ΦΠΑ ιδιώτες παραγωγούς.
 3. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης και αποδείξεις από ταμειακές μηχανές: Τις εκδίδουν οι αγρότες του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος για τις λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούν από πάγκους και από λαϊκές αγορές. Από το 2017 οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 4. Εκκαθαρίσεις από συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών κλπ: Τις εκδίδουν προς τα μέλη τους για τις πωλήσεις που έχουν πραγματοποιήσει για λογαριασμό τους και αποτελούν το παραστατικό πώλησης του παραγωγού.
 5. Τιμολόγιο Αυτοτιμολόγισης: Τα εκδίδει ο αγοραστής για λογαριασμό του αγρότη, αφού πρώτα του έχει δώσει το δικαίωμα να το κάνει, και έχουν την ίδια χρήση με το τιμολόγιο πώλησης.
 6. Αποδείξεις Είσπραξης: Τις εκδίδουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος και οι μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ ιδιώτες αγρότες, για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή μη ενταγμένους, αφού στις συναλλαγές αυτές δεν είναι κάποιος από τους συναλλασσόμενους υπόχρεος σε έκδοση παραστατικού και δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό για τις συναλλαγές αυτές.
 7. Τιμολόγια και Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών: Τα εκδίδουν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως όργωμα, σπορά, ψεκασμό, συλλογή κτλ. Τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, οπότε γι’ αυτά δεν μπορούν να έχουν αφορολόγητο.

Τα εισοδήματα των πωλητών λαϊκών αγορών και τα εισοδήματα που προκύπτουν από την διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW θεωρούνται και αυτά εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα.

ΣΤ. Πώς μπορούν οι αγρότες να εξασφαλίσουν το «αφορολόγητο»;

                Για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως «επαγγελματία αγρότη»  πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
 2. Να ασχολείται επαγγελματικά με την αγροτική του δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
 3. Να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
 4. Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Να τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εξαίρεση των 5 αυτών προϋποθέσεων είναι οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για τους οποίους δεν ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωμάτια ή στην διαχείριση  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW για το κριτήριο της ασφάλισης στον ΟΓΑ.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός και δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA