Φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

9 Ιουνίου 2018

Τι πρέπει να κάνουν όσοι αναχώρησαν για το εξωτερικό

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή –Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τι πρέπει να κάνουν όσοι ζουν στην Ελλάδα και αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν στην Ελλάδα όσοι έχουν φύγει για το εξωτερικό, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία, η οποία θα διεκδικεί να φορολογήσει τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο εξωτερικό.

Φορολογική κατοικία

Για να θεωρηθεί ότι ένας φορολογούμενος έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει την μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων στην Ελλάδα. Θα πρέπει να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες το έτος εκτός και εάν βρίσκεται για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς όπου η διαμονή του θα πρέπει να υπερβαίνει τις 365 ημέρες. Την φορολογική τους κατοικία θεωρείται ότι την έχουν  στην Ελλάδα και οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετούν στο εξωτερικό.

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Όσοι φορολογούμενοι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ώστε να θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος πρέπει να δηλώνουν στην εφορία την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας. Για να αλλάξει κάποιος την φορολογική του κατοικία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Δ.Ο.Υ. που υποβάλει και την φορολογική του δήλωση. Αν δεν γίνει η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει και να φορολογηθεί στην Ελλάδα το παγκόσμιο εισόδημά του.

Δικαιολογητικά και διαδικασία

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση έντυπο Μ0 και τα έντυπα Μ1, Μ7 το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος αναχώρησης στο εξωτερικό. Στην συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός  Σεπτεμβρίου πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή αν προβλέπεται από την σύμβαση που έχουν υπογράψει η Ελλάδα με το άλλο κράτος να προσκομίσουν το δίγλωσσο έντυπο. Αν από την άλλη χώρα δεν προβλέπεται η έκδοση αυτών των δικαιολογητικών τότε μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε έντυπο αναγνωρισμένης κρατικής αρχής που να αποδεικνύει την διαμονή του στο άλλο κράτος. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς ο φορολογούμενος θα πρέπει να ορίσει τον φορολογικό το εκπρόσωπο στην Ελλάδα. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας η Δ.Ο.Υ. πρέπει εντός 2 μηνών να απαντήσει θετικά ή αρνητικά.

Υποβολή φορολογικής δήλωσης

Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν μόνο όσοι κάτοικοι εξωτερικού αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Έτσι στην Ελλάδα φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα που απέκτησαν στο εσωτερικό της χώρας. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που άλλαξαν την φορολογική τους κατοικία κατά το έτος 2017 έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018. Όσοι όμως έχουν μεταφέρει την φορολογική τους κατοικία πριν το 2017 πρέπει να υποβάλλουν την δήλωσή τους μέχρι και την 30 Ιουνίου 2018.

Σύζυγοι με χωριστή φορολογική κατοικία

Αν έχει φύγει για το εξωτερικό μόνο ο ένας από τους δυο συζύγους τότε μπορεί να αλλάξει την φορολογική του κατοικία μόνο αυτός που έφυγε για το εξωτερικό. Έτσι τα εισοδήματα που θα αποκτήσει στο εξωτερικό θα τα φορολογηθεί στο εξωτερικό ενώ αν συνεχίσει να αποκτάει εισοδήματα και στην Ελλάδα τότε αυτά θα τα φορολογείτε στην Ελλάδα. Ο σύζυγος που θα παραμείνει θα συνεχίσει να φορολογείτε στην Ελλάδα τα εισοδήματα που απέκτησε στην Ελλάδα.

Υπολογισμός τεκμηρίων

Για τους φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια), δηλαδή αν ένας κάτοικος εξωτερικού έχει στην Ελλάδα ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο δεν θα επιβαρύνεται με τα τεκμήριά τους. Τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται μόνο όταν αποκτά στην Ελλάδα πραγματικό εισόδημα.

Μείωση φόρου (αφορολόγητο)

Δεν υπολογίζεται η μείωση φόρου των μισθωτών και συνταξιούχων από 1.900 έως 2.100 ευρώ, για τους κατοίκους εξωτερικού. Εξαίρεση για φορολογικούς κάτοικους χώρα Κράτους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. αποτελούν δυο περιπτώσεις α) τουλάχιστον το 90% του παγκοσμίου εισοδήματος τους αποκτάται στην Ελλάδα  και β) αν αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημα είναι τόσο

χαμηλό ώστε και στο κράτος κατοικίας τους θα δικαιούνταν την μείωση του φόρου.

Δικαίος Ιωάννης

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA