Φορολογικές δηλώσεις 2019: Οι σημαντικότερες αλλαγές

17 Μαρτίου 2019

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Λίγο πριν την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων ετοιμάσαμε και σας παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την περσυνή χρονιά. Οι αλλαγές αυτές είναι λίγες, αλλά είναι ουσιαστικές ως προς την υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Χωριστά εκκαθαριστικά στις κοινές δηλώσεις των συζύγων

Δυο εκκαθαριστικά θα τυπώνονται από φέτος και στο εξής στις κοινές φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι σύζυγοι και πλέον ο καθένας θα έχει το δικό του ατομικό εκκαθαριστικό. Συνεπώς το υπουργείο θα διενεργεί ξεχωριστή εκκαθάριση και βεβαίωση του φόρου και δεν θα συμψηφίζονται η επιστροφή που λαμβάνει ο ένας σύζυγος με τον φόρο που προκύπτει στον άλλο σύζυγο. Για παράδειγμα αν ο σύζυγος έχει επιστροφή φόρου 100 ευρώ και στην σύζυγο προκύπτει φόρος 200 ευρώ τότε ο σύζυγος θα εισπράξει κανονικά την επιστροφή του και η σύζυγος θα πληρώσει τον φόρο. Με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι και πέρυσι, θα τυπωνόταν κοινό εκκαθαριστικό από το οποίο θα πρόκυπτε φόρος προς πληρωμή 100 ευρώ.

Χωριστές δηλώσεις συζύγων

Την δυνατότητα να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις από φέτος έχουν οι σύζυγοι που το επιθυμούν μετά την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να προχωρήσουν στην υποβολή χωριστής δήλωσης πρέπει να το γνωστοποιήσουν στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο taxisnet. Για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις η προθεσμία της γνωστοποίησης αυτής ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2019, η εφαρμογή όμως έχει παραμένει ανοιχτή για την υποβολή γνωστοποιήσεων συζύγων που σύναψαν τον γάμο ή δήλωσαν τον γάμο στην Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Στο νέο έντυπο Ε1 υπάρχει πεδίο στο οποίο συμπληρώνεται η ένδειξη χωριστή δήλωση συζύγων και αναγράφεται ο ΑΦΜ του συζύγου. Τέλος να επισημάνουμε ότι καμία αλλαγή δεν θα επέλθει στα επιδόματα λόγω της υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τέλος επιτηδεύματος

Διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι των απαλλαγών και της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος. Οι νέοι δικαιούχοι της απαλλαγής είναι οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, όσοι βρίσκονται σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων).

Επιβολή χαρτόσημου στις κατοικίες που εκμισθώνονται με σκοπό την υπεκμίσθωσή.

Χαρτόσημο θα επιβάλλεται, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με σχετική εγκύκλιο, στις κατοικίες που εκμισθώνονται με σκοπό την υπεκμίσθωσή. Το τέλος χαρτοσήμου θα επιβαρύνει και τους μισθωτές κατοικιών, τις οποίες χρησιμοποιούν για τουριστικές βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AIRBNB. Για παράδειγμα αν ένας ιδιοκτήτης ακινήτου εκμισθώνει μια κατοικία σε κάποιον, ο οποίος δεν την χρησιμοποιεί ως κατοικία του αλλά την υπεκμισθώνει για βραχυχρόνια διαμονή σε πλατφόρμες, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, τότε τα μισθώματα που καταβάλει στην ιδιοκτήτη επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3,6% .

Κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Καταργήθηκαν οι κωδικοί στους οποίους συμπληρωνόταν ο αναλογούν φόρος και πλέον θα συμπληρώνεται στην φορολογική δήλωση μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε στην φορολογική δήλωση αφού από 01/01/2018 καταργήθηκε η συγκεκριμένη έκπτωση.

Υποβολή δήλωσης με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά

Μετά την διόρθωση του κωδικού 327, στον πίνακα 2 πληροφορικά στοιχεία, του εντύπου Ε1, από φέτος και στο εξής όσοι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη

φόρα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου 50%, δηλαδή μειωμένη στο μισό. Η διάταξη αυτή αφορά και τους περιστασιακά απασχολούμενους χωρίς υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., δηλαδή όσους αποκτούν εισόδημα με Τίτλο Κτήσης (Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης). Ακόμα θα αφορά και την περίπτωση που θα φορολογηθούν για πρώτη φορά τα τεκμήρια ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και το κέρδος που έχει προκύψει στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί 3 ομοειδής πράξεις, εντός 6 μηνών ή αν πρόκειται για ακίνητα εντός 2 ετών, με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA