Χωριστές δηλώσεις συζύγων – Πότε συμφέρει και πότε όχι – ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος δεδομένων

20 Ιανουαρίου 2019

Άνοιξε η ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν οι σύζυγοι να επιλέξουν αν θα υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις. Η επιλογή αυτή είναι προαιρετική και όχι αναγκαστική. Αν οι σύζυγοι τελικά αποφασίσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, τότε έχουν προθεσμία για να το δηλώσουν στην ειδική εφαρμογή έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης αυτής. Μετά τις 28 Φεβρουαρίου η εφαρμογή θα ειναι ανοιχτή μόνο για όσους συνάπτουν ή δηλώνουν τον γάμο τους μετά την 1η Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο των δεδομένων σας, ώστε να είστε σίγουροι για το αν σας συμφέρει να επιλέξετε την υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 99499

Πότε συμφέρει και πότε όχι;

Αν οι σύζυγοι αποφασίσουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις κατά το έτος υποβολής τους το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο ενώ με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ προκειμένου για συζύγους.

Το βασικότερο πλεονέκτημα των χωριστών φορολογικών δηλώσεων είναι το ξεχωριστό εκκαθαριστικό που εκδίδεται για τον καθένα. Ο κάθε σύζυγος πληρώνει το φόρο που του αναλογεί και εισπράττει την επιστροφή φόρου που δικαιούται χωρίς να γίνεται συμψηφισμός της επιστροφής με τυχόν οφειλή του άλλου συζύγου. Και σήμερα μπορεί να γίνει διαχωρισμός της οφειλής μετά όμως από αίτηση στην Εφορία.

Τα χωριστά εκκαθαριστικά διασφαλίζουν τη φορολογική ενημερότητα του συζύγου που δεν χρωστά. Σήμερα εάν ένας από τους δυο συζύγους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο άλλος δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα αν δεν ρυθμιστεί η οφειλή του συζύγου.

Η κοινή φορολογική δήλωση συμφέρει κυρίως ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν ζήτημα κάλυψης τεκμηρίων ή εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών για την κάλυψη του αφορολογήτου.

Ειδικότερα στην περίπτωση των τεκμηρίων , εάν ένας σύζυγος πιάνεται στην «τσιμπίδα» τους, μπορεί ο έτερος να συνδράμει για να καλύψει με τα εισοδήματά του την διαφορά που προκύπτει και να μην επιβαρυνθεί ο άλλος. Το ίδιο ισχύει και με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα οι οποίες εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Οι ισχύουσες διατάξεις ορίζουν ότι εάν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA