Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές των φετινών δηλώσεων

11 Ιουνίου 2017

Του Δικαίου Ιωάννη Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Ξεκίνησαν και φέτος οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016. Τα εισοδήματα στα οποία επιβάλλεται ο φόρος είναι τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο και από την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις κλίμακες και τους συντελεστές των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Μισθωτοί – Συνταξιούχοι: Η κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων αποτελείται από 4 κλιμάκια τα οποία έχουν ως εξής: Για εισοδήματα από 0-20.000 ευρώ με 22%, από 20.001-30.000 ευρώ με 29%, από 30.001-40.000 ευρώ με 37%, από 40.001 ευρώ  & άνω με 45%.

Ο φόρος που θα προκύψει με βάση την παραπάνω κλίμακα μειώνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου κατά: 1.900 ευρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα μέλη, 1.950 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο μέλος, 2.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα μέλη και 2.100 ευρώ για τους φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα μέλη και άνω.

Όταν το φορολογητέο εισόδημα ξεπερνά τα 20.000 ευρώ τότε τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον φορολογητέου εισοδήματος,  δηλαδή για ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ σε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα μέλη η απαλλαγή μειώνεται κατά 50 ευρώ και διαμορφώνεται στα 1.850 ευρώ.

Εμπορικό Ναυτικό: Η παραπάνω κλίμακα δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15% και του κατώτερου πληρώματος που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού το οποίο φορολογείται με συντελεστή 10%.

Αποζημίωση Απόλυσης: Η αποζημίωση απόλυσης φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης με την εξής κλίμακα: 0-60.000 ευρώ 0%, 60.001-100.000 ευρώ 10%, 100.001-150.000 ευρώ 20% και από 150.000 και άνω 30%

Ατομικές Επιχειρήσεις. Τα εισοδήματα που αποκτούν οι ατομικές επιχειρήσεις, φορολογούνται και αυτά με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, με την διαφορά ότι δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες μειώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν έχουν «αφορολόγητο» με αποτέλεσμα να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Εξαίρεση για το αφορολόγητο αποτελούν τα εισοδήματα από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Εταιρίες – Νομικά Πρόσωπα: Τα εισοδήματα που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα τα νομικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 29%. Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και για τις ομάδες παραγωγών εφαρμόζεται συντελεστής 13%.

Προκαταβολή Φόρου: Στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα υπολογισθεί επιπλέον και προκαταβολή φόρου με συντελεστή 100%.

Ενοίκια: Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με την εξής κλίμακα: από 0-12.000 ευρώ με 15%, από 12.001-35.000 ευρώ με 35% και από 35.001 και πάνω με 45%.

Στα εισοδήματα από ενοίκια γίνεται μείωση κατά 5% για έξοδα συντήρησης και επισκευής. Για τις εμπορικές μισθώσεις υπολογίζεται επιπλέον χαρτόσημο 3,6% και δεν επιβάλλεται προκαταβολή φόρου.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ  επιβάλλεται η ειδική εισφορά η οποία προσδιορίζεται με την παρακάτω κλίμακα: 12.000-20.000 ευρώ με 2,2%, 20.001-30.000 ευρώ με 5%, 30.001-40.000 ευρώ με 6,5%, 40.001-65.000 ευρώ με 7,5%, 65.001-220.000 ευρώ με 9%, 220.001 ευρώ και άνω με 10%.

Μερίσματα: Τα μερίσματα που αποκτήθηκαν το 2016 φορολογούνται με συντελεστή 10%. Για τα μερίσματα που θα αποκτηθούν από το 2017 και μετά ο συντελεστής αυξάνεται σε 15%.

Τόκοι: Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Δικαιώματα: Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου: Τα εισοδήματα από την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογούνται με 15%. Ο φόρος για την υπεραξία που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων έχει ανασταλεί έως της 31/12/2017.

Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων: Φορολογείται αυτοτελώς με την εξής κλίμακα: Με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή και με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι 40.000 ευρώ και με συντελεστή 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς από τον δικαιούχο οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται κατά 50%.

Παροχή σε είδος – Οχήματος: Σε περίπτωση παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο η μέτοχο τότε πρέπει να υπολογισθεί η αξία της παραχώρησης η οποία προστίθεται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία αυτού που κάνει την χρήση. Έτσι η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με την Λιανική Τιμή Προ Φόρων και από την παλαιότητα του οχήματος και έχει ως εξής: για ΛΤΠΦ αυτοκινήτου από 0-12.000 4%, από 12.001-17.000 7%, από 17.001-20.000 14%, από 20.001-25.000 18% και για πάνω από 25.001 22%. Η αξία παραχώρησης μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του οχήματος ως εξής: από 0-2 έτη 0%, από 2-5 έτη 10%, από 6-9 έτη 25% και από 10 έτη και πάνω 50%.  Εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.

Δικαίος Ν. Ιωάννης

Ο Δικαίος Ιωάννης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα στην οδό Κεφάλα 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721099499. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA