28η Οκτωβρίου – Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις.

23 Οκτωβρίου 2019

“Στις 28 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, νόμιμα. Και τούτο διότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966) η ημέρα αυτή ενώ έχει καθιερωθεί ως επίσημη εορτή, είναι προαιρετική αργία. Η λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στη δικαιοδοσία του εργοδότη.”

Στη περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει τη λειτουργία της επιχείρησης του στις 28 Οκτωβρίου και την απασχόληση των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην επιχείρηση για να εργασθούν. Αυτή είναι η μόνη διαφορά της αργίας αυτής με τις υπόλοιπες υποχρεωτικές αργίες.  Κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που ισχύουν και στις υπόλοιπες αργίες.

Για την απασχόληση στις 28 Οκτωβρίου, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Εφόσον ο εργοδότης αποφασίσει την λειτουργία της επιχείρησής του, καλέσει τον εργαζόμενο για εργασία και εκείνος με δική του ευθύνη δεν προσήλθε,  τότε δεν δικαιούται να λάβει αποδοχές για την ημέρα αυτή.
  2. Αν ο εργοδότης αποφασίσει τη λειτουργία της επιχείρησής του, θα καταβάλει σ’ αυτούς που θ’ απασχοληθούν στις 28 Οκτωβρίου, προσαύξηση 75%, για τις ώρες που θα απασχοληθούν και  η οποία θα υπολογιστεί στις νόμιμες αποδοχές (ημερομίσθιο ή μισθό) και όχι στις πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές. Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιοι, θα πάρουν επιπλέον το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, ενώ αντίθετα, οι αμειβόμενοι με μισθό όχι, αφού οι αποδοχές  της 28ης Οκτωβρίου, θεωρείται ότι περιέχονται στο συνολικό μηνιαίο μισθό.
  3. Αν η επιχείρηση παραμείνει κλειστή με απόφαση του εργοδότη, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (ΣΣΕ, υπουργική απόφαση, διάταγμα, κλπ), οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν τον κανονικό τους μισθό ή το ημερομίσθιό τους χωρίς καμιά προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που η ημέρα αυτή έχει ορισθεί ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) με βάση το σταθερό ή το κυκλικό σύστημα καθορισμού των ημερών ανάπαυση  δεν θα ορισθεί διαφορετικό ρεπό για την εβδομάδα αυτή.

Η απασχόληση των εργαζομένων στις 28 Οκτωβρίου, θα πρέπει να εντάσσεται στο νόμιμο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας και θα πρέπει να έχει δηλωθεί έγκαιρα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πηγή:ergasiaka.gr.net

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση:

ΔEITEAKOMA