Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη

Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ Κατηγορίας

Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ

Φορολογικός Σχεδιασμός

Ενάρξεις, λύσεις κάθε μορφής επιχειρήσεων

Μηνιαία ενημέρωση για το υπόλοιπο του ΦΠΑ

Εργατικά – Μισθοδοσίες – Ασφαλιστικά

Μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα

Προετοιμασία και αντιμετώπιση φορολογικών & εργατικών ελέγχων

Συμβουλές Marketing – Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)

Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

1 2

Ανέθεσε μας τη λογιστική σου υποστήριξη και απόλαυσε τα προνόμια

Ξεκινήστε τώρα