Τύπος Θέσης

Λογιστής / Λογίστρια


Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχιούχος Λογιστικής ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 5 έτη
  • Γνώση στα προγράμματα της Epsilon Net
  • Γνώση σε διπλογραφικά βιβλία

Πλεονεκτήματα

  • Μόνιμη απασχόληση
  • Πλήρες ωράριο
  • Ικανοποιητικός μισθός (αναλόγως των προσόντων)
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών

➡️ Αποστολή βιογραφικών στο email: info@taxguide.gr (Να αναφέρεται απαραιτήτως ο τύπος θέσης)

ΔΕΙΤΕΑΚΟΜΑ