Τύπος Θέσης

Βοηθός Λογιστή


Επιθυμητά προσόντα

  • Πτυχιούχος Λογιστικής ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
  • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
  • Γνώση στα προγράμματα της Epsilon Net
  • Γνώση σε διπλογραφικά βιβλία
  • Ευχέρεια στις μετακινήσεις εντός νομού

Πλεονεκτήματα

  • Μόνιμη απασχόληση
  • Πλήρες ωράριο
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών

➡️ Αποστολή βιογραφικών στο email: cv@dikaios.tax (Να αναφέρεται απαραιτήτως ο τύπος θέσης)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

ΔΕΙΤΕΑΚΟΜΑ