Δ.O.Y. A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α-Β) Δ.O.Y. A’ ΠATPΩN (Α) Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN (Α) Δ.O.Y. A’ ΠEIPAIA (Α) Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ (Α-Β) Δ.O.Y. AIΓIOY (Α-Β) Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY (Α-Β) Δ.O.Y. AMAΛIAΔAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. AMΠEΛOKHΠΩN (Α) Δ.O.Y. AMΦIΣΣAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. APTAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. APΓOYΣ (Α-Β) Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY (Α-Β) Δ.O.Y. AΓIOY NIKOΛAOY (Α) Δ.O.Y. AΓIΩN ANAPΓYPΩN (Α) Δ.O.Y. AΓPINIOY (Α) Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ (Α) Δ.O.Y. BEPOIAΣ (Α) Δ.O.Y. BOΛOY (Α) Δ.O.Y. E’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α) Δ.O.Y. E’ ΠEIPAIA (Α) Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ (Α) Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ (Α) Δ.O.Y. H’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α-Β) Δ.O.Y. HPAKΛEIOY (Α) Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α) Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN (Α-Β) Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α) Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN Δ.O.Y. IΩANNINΩN (Α) Δ.O.Y. IΩNIAΣ ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ (Α-Β) Δ.O.Y. KABAΛAΣ (Α) Δ.O.Y. KAPΔITΣAΣ (Α) Δ.O.Y. KAPΠENHΣIOY (Α-Β) Δ.O.Y. KATEPINHΣ (Α) Δ.O.Y. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (Α) Δ.O.Y. KAΛAMAPIAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. KAΛAMATAΣ (Α) Δ.O.Y. KAΛΛIΘEAΣ (Α) Δ.O.Y. KAΣTOPIAΣ (Α) Δ.O.Y. KEPKYPAΣ (Α) Δ.O.Y. KHΦIΣIAΣ (Α) Δ.O.Y. KIΛKIΣ (Α-Β) Δ.O.Y. KOMOTHNHΣ (Α) Δ.O.Y. KOPINΘOY (Α) Δ.O.Y. KOPΩΠIOY (Α-Β) Δ.O.Y. KOZANHΣ (Α) Δ.O.Y. KYMHΣ (Β) Δ.O.Y. KΩ (Α-Β) Δ.O.Y. MEΣOΛOΓΓIOY (Α-Β) Δ.O.Y. MOΣXATOY (Α-Β) Δ.O.Y. MYKONOY (Β ) Δ.O.Y. MYTIΛHNHΣ (Α) Δ.O.Y. NAYΠΛIOΥ (Α) Δ.O.Y. NAΞOY (Β) Δ.O.Y. NEΩN MOYΔANIΩN (Α-Β) Δ.O.Y. NIKAIAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. NΕΑΣ IΩNIAΣ (Α) Δ.O.Y. NΕΑΣ IΩNIAΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α-Β) Δ.O.Y. OPEΣTIAΔAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. PEΘYMNOY (Α) Δ.O.Y. POΔOY (Α) Δ.O.Y. TPIKAΛΩN (Α) Δ.O.Y. TPIΠOΛHΣ (Α) Δ.O.Y. XANIΩN (Α) Δ.O.Y. XAΛKIΔAΣ (Α) Δ.O.Y. XIOY (Α-Β) Δ.O.Y. Z’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α) Δ.O.Y. ZAKYNΘOY (Α-Β) Δ.O.Y. Γ’ ΠATPΩN (Α-Β) Δ.O.Y. ΓIANNITΣΩΝ (Α-Β) Δ.O.Y. ΓPEBENΩN (Α-Β) Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α) Δ.O.Y. Δ’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α) Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN (Α) Δ.O.Y. ΔPAMAΣ (Α) Δ.O.Y. ΘHBΩΝ (Α-Β) Δ.O.Y. ΘHPAΣ (Β) Δ.O.Y. ΛAMIAΣ (Α) Δ.O.Y. ΛAPIΣAΣ (Α) Δ.O.Y. ΛAΓKAΔA (Α-Β) Δ.O.Y. ΛEYKAΔAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ (Α) Δ.O.Y. ΞANΘHΣ (Α) Δ.O.Y. ΠAPOY (Β) Δ.O.Y. ΠAΛΛHNHΣ (Α) Δ.O.Y. ΠEPIΣTEPIOY (Α) Δ.O.Y. ΠOΛYΓYPOY (Α) Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ (Α) Δ.O.Y. ΠTOΛEMAΪΔAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. ΠYPΓOY (Α) Δ.O.Y. ΠΛOIΩN ΠEIPAIA (Α) Δ.O.Y. ΣAMOY (Α-Β) Δ.O.Y. ΣEPPΩN (Α) Δ.O.Y. ΣYPOY (Α) Δ.O.Y. ΣΠAPTHΣ (Α) Δ.O.Y. ΦAE ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ (Α) Δ.O.Y. ΦAE ΠEIPAIA (Α) Δ.O.Y. ΦΛΩPINAΣ (Α-Β) Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN (Α) Δ.O.Y. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Α) Δ.O.Y. ΨYXIKOY (Α-Β)