Δ.O.Y. ΠATPΩN (Α)

Δ.O.Y. ΠATPΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, Γ’ ΠΑΤΡΩΝ, Β’ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Emaildoy.patron@aade.gr
ΔιεύθυνσηΝ.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 15, T.K. 264 41 Πάτρα
Προϊστάμενος/-η2610-277010 & 2613-621101
Υποδιευθυντής/-τρια2610-622173 & 2613-621199
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
με τους Φορολογούμενους
2613-621111 (Προϊστ.)
Εισόδημα2613-621516, 621519, 621525, 621532, 621534
ΕΝΦΙΑ-Ε92613-621527, 621531
Κάτοικοι εξωτερικού2613-621517
Φ.Π.A.2613-621105, 621110
Αυτοκίνητα2613-621152
Κεφάλαιο2613-621146 έως 147, 621149, 621155, 621157
Έσοδα2613-621126 (Προϊστ.), 621130 & 621133 (Λογιστικό)
Βεβαίωση2613-621129
Επιστροφές-Διαγραφές2613-621113, 621120, 621144
Ενημερότητες2613-621118 έως 119
Διαχείριση2613-621127
Ταμείο2613-621128
Ρυθμίσεις2613-62124 έως 125
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2613-621127 (Προϊστ.), 621174
Ληξιπρόθεσμα2613-621170, 621177 έως 178
Έλεγχος2613-621196 (Προϊστ.), 621182, 621186,
621192 έως 193, 621195, 621198
Ελεγκτές Κεφαλαίου2613-621158
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2613-621102 έως 104, 621566
Μητρώο2613-621134 έως 136
Τεχνική Διαχείριση2613-621194, 621520
Πρωτόκολλο2613-621139 έως 141
Γ.Ε.Φ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ26930-23577

Ενέργειες