Δ.O.Y. A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. A’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ (Β’,Γ’) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Emaildoy.a-thessalonikis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣτρ. Mπραντούνα 3 -T.K.546 26 Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος/-η2313-331825
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2313-331828 (Προϊστ.)
Εισόδημα2313-331829,331833 έως 834
Εισόδημα – ΦΜΑΠ2313-331832
Φ.Π.Α.2313-331840 έως 841
Αυτοκίνητα2313-331839
Kεφάλαιο2313-331836 έως 837
Κ.Φ.Α.Σ.2313-331838, 331850
Έσοδα2313-331844 (Προϊστ.)
Βεβαίωση2313-331852
Λογιστικό2313-331843
Εκδότες2313-331842
Επιστροφές – Διαγραφές2313-331851
Διαχείριση – Ταμείο2313-331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-331826 (Προϊστ.)
Μητρώο2313-331821 έως 822
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών2313-331823 έως 824
Πρωτόκολλο2313-331827
Γραμματεία2313-331831
Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος2313-331830

Ενέργειες