Δ.O.Y. AΓIOY NIKOΛAOY (Α)

Δ.O.Y. AΓIOY NIKOΛAOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ΣΗΤΕΙΑΣ

Emaildoy.agiou-nikolaou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΕπιμενίδου 20 – T.K.721 00 Άγ. Nικόλαος
Προϊστάμενος/-η28410-90110
Υποδιευθυντής/-τρια28410-90146
Έλεγχος28410-90149 & 28413-42449 (Προϊστ.),
28410-90147, 90152 έως 153, 90111, 90132,
90137 & 28413-42447, 42452 έως 453
Κ.Φ.Α.Σ.28410-90135 & 28413-42434 έως 435
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους28410-90144 (Προϊστ.)
Εισόδημα28410-90140 έως 143
& 28413-42440 έως 443
Kεφάλαιο28410-90114 έως 116 & 28413-42414
Φ.Π.Α.28410-90144 έως 145 & 28413-42445
Αυτοκίνητα28410-90125 & 28413-42426
Έσοδα28410-90120 & 28413-42420 (Προϊστ.)
Επιστροφές28410-90118 έως 119, 90121 έως 123
& 28413-42418, 42422 έως 423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης28410-90127 & 28413-42427 (Προϊστ.),
28410-90129 (Ρυθμίσεις),
28410-90128 & 28413-42428
Ταμείο-Διαχείριση – Παρακαταθηκών28410-90117
Μητρώο28410-90138 έως 139 & 28413-42439
Γραμματεία – Πρωτόκολλο28410-90136 & 28413-42436

Ενέργειες