Δ.O.Y. AΓPINIOY (Α)

Δ.O.Y. AΓPINIOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Emaildoy.agriniou@aade.gr
ΔιεύθυνσηMανδηλαρά 5-7, T.K. 301 32 Αγρίνιο
Προϊστάμενος/-η26413-63850
Υποδιευθυντής/-τρια26413-63864
Έλεγχος26413-63856 (Επόπτης/-τρια), 63863, 63861, 63867 έως 868, 63865
Έλεγχος Κεφαλαίου26413-63859 έως 860, 63866
K.Φ.Α.Σ26413-63839 έως 840
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους26413-63844 (Προϊστ.)
Εισόδημα26413-63841, 63847, 63857 έως 858, 63869
Φ.Π.Α.26413-63862
Αυτοκίνητα26413-63848
Kεφάλαιο26413-63822 έως 823, 63825
Έσοδα26413-63833 (Προϊστ.)
Διαγραφές – Επιστροφές26413-63816, 63826
Ενημερότητες26413-63835
Βεβαίωση26413-63819
Έξοδα26413-63851
Εκδοτήρια26413-63830
Ταμείο26413-63829
Διαχείριση – Τ.Π.Δ.26413-63832
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26413-63818 (Προϊστ.), 63817,
63820, 63827 έως 828, 63831
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26413-63824 (Προϊστ.)
Mητρώο26413-63849
Τεχνική Διαχείριση26413-63821, 63843
Πρωτόκολλο26413-63836 έως 837
Γραμματεία26413-63838, 63845
Γ.Ε.Φ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ26420-22266
Γ.Ε.Φ. ΑΣΤΑΚΟΥ26460-38050
Γ.Ε.Φ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ26430-29085
Γ.Ε.Φ. ΘΕΡΜΟΥ26440-23808

Ενέργειες