Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ (Α-Β)

Δ.O.Y. AIΓAΛEΩ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Emaildoy.aigaleo@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚηφισού 44 και Αλατσάτων 93 – T.K. 122 41 Aιγάλεω
Προϊστάμενος/-η210-5616601
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους210-5616863 & 213-1609515 (Προϊστ.)
Εισόδημα210-5616864, 5616866, 5616867
& 213-1609514, 1609516, 1609518
Κεφάλαιο210-5616653 έως 654 & 213-1609502
Φ.Π.A.210-5616713, 5616715 & 213-1609503
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης –
Μητρώο
210-5616177
Mητρώο213-1609513
K.Φ.Α.Σ.210-5616046 & 213-1609519
Έσοδα210-5616603 & 213-1609506 (Προϊστ.)
Έσοδα – Υπάλληλοι210-5616364, 5616365, 5616616
& 213-1609504, 1609507 έως 508
Διαχείριση210-5616126
Γραμματεία210-5616140
Πρωτόκολλο210-5616356
Γραμματεία – Πρωτόκολλο213-1609520

Ενέργειες