Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ (Α)

Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Emaildoy.alexandroupolis@aade.gr
ΔιεύθυνσηAγ.Δημητρίου 2 – T.K. 68100 Aλεξανδρούπολη
Προϊστάμενος/-η25513-55100
Υποδιευθυντής/-τρια25513-55199
Έλεγχος25513-55148 (Επόπτης/-τρια),
55196 έως 198, 55192
Έσοδα25513-55158 (Προϊστ.), 55160
Βεβαίωση25513-55111
Λογιστικό25513-55112
Ταμείο25513-55164
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης25513-55180 (Προϊστ.),
55134, 55137, 55183, 55126 έως 127
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους25513-55169 (Προϊστ.)
Εισόδημα25513-55143 έως 145
Kεφάλαιο25513-55109, 55166
Φ.Π.Α.25513-55104, 55167
Αυτοκίνητα25513-55117
Τ.Π.& Δ.25510-23484
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης25513-55116 (Προϊστ.)
Mητρώο25513-55161 έως 162
Γραμματεία25513-55139, 55188
Γ.Ε.Φ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ25540-24262

Ενέργειες