Δ.O.Y. AMAΛIAΔAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. AMAΛIAΔAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΒΑΡΔΑΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ και ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Emaildoy.amaliadas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚαρακανδά 3 – T.K.27200 Aμαλιάδα
Προϊστάμενος/-η26223-61307
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26223-61310 (Προϊστ.)
Εισόδημα26223-61303, 61305, 61314
Φ.Π.A.26223-61338 έως 339
Αυτοκίνητα26223-61311
Κ.Φ.Α.Σ.26223-61338
Κεφάλαιο26223-61333
Έσοδα26223-61326 (Προϊστ.)
Ενημερότητες – Εκδότες – Λογιστικό26223-61309, 61331, 61319
Βεβαίωση26223-61324
Επιστροφές26223-61320
Τ.Π. & Δ.26223-61321
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26223-61341 (Προϊστ.)
Μητρώο26223-61336
Γραμματεία26223-61301
Πρωτόκολλο – Επιμελητές26223-61322
Τεχνική Διαχείριση26223-61326
Γ.Ε.Φ. ΒΑΡΔΑΣ26233-60690
Γ.Ε.Φ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Γ.Ε.Φ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ26233-60890

Ενέργειες