Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. AMAPOYΣIOY (Α-Β)

Emaildoy.amarousiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠλαταιών 57 & Aγ. Kωνσταντίνου -T.K. 151 24 Mαρούσι
Προϊστάμενος/-η210-8068811 & 213-1609114
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους210-8061227 & 213-1609133 (Προϊστ.)
Εισόδημα210-6122274, 6122335, 6128077, 6122544, 8056010
ΕΝ.Φ.Ι.Α.213-1609129 έως 130
Κεφάλαιο210-8065502 & 213-1609116 έως 117
Έσοδα210-6122183 (Προϊστ.)
Έσοδα – Υπάλληλοι210-8023944, 8056043
& 213-1609142,1609111
Έσοδα – Επιστροφές210-8267603
Έσοδα – Ενημερότητες210-6141488
Βεβαίωση213-1609148, 1609151
Λογιστικό213-1609145
Ταμείο – Διαχείριση210-8023000
Φ.Π.Α.210-6122809
Αυτοκίνητα210-6120347 & 213-1609103
Κ.Φ.Α.Σ.210-8029678
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1609115 (Προϊστ.)
Mητρώο210-8028150
Γραμματεία – Πρωτόκολλο210-6122389 & 213-1609101
Τεχνική Διαχείριση213-1609112

Ενέργειες