Δ.O.Y. AMΦIΣΣAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. AMΦIΣΣAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ και ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Emaildoy.amfissas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΑνδρούτσου & Αθ. Διάκου -T.K. 331 00 Άμφισσα
Προϊστάμενος/-η22650-23920 & 22653-52237
Τράπεζατης Ελλάδος22650-28912
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους22653-52219 (Προϊστ.)
Εισόδημα22653-52216 έως 217, 52214
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα – Κεφάλαιο22653-52219 έως 220
Κ.Φ.Α. Σ. -Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα22653-52218
Κ.Φ.Α.Σ. – Φ.Π.A.22653-52222
Έσοδα22653-52227 (Προϊστ.)
Επιστροφές – Διαγραφές22653-52224
Εκδοτήρια22653-52231
Βεβαίωση – Ενημερότητες22653-52228
Λογιστικό22653-52229
Ταμείο – Διαχείριση – Τ.Π.& Δ.22653-52230
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης –
Γραμματεία
22653-52234 (Προϊστ.)
Μητρώο – Τεχνική Διαχείριση22653-52234 έως 235
Γραμματεία – Οικονομικές Υπηρεσίες22653-52236
Πρωτόκολλο22653-52240
Γ.Ε.Φ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ22663-50108

Ενέργειες