Δ.O.Y. AMΠEΛOKHΠΩN (Α1)

Δ.O.Y. AMΠEΛOKHΠΩN (Α1)

Emaildoy.ampelokipon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΚαραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου – T.K. 562 24 Εύοσμος
Προϊστάμενος/-η2313-333899
Κ.Φ.Α.Σ2313-333828 έως 829
Δικαστικό &
Νομικής Υποστήριξης
2313-333860 (Προϊστ.), 333861 έως 863,
333865, 333855 έως 856, 333858 έως 859
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2313-333839 (Προϊστ.)
Εισόδημα2313-333846, 333838 (ΕΝΦΙΑ),
333849 (ΕΕΤΑ), 333847 (Βεβαίωση –
Πιστοποιητικά),
333848 & 333837 (Εκκαθάριση)
Κεφάλαιο2313-333840, 333850
Αυτοκίνητα – Φ.Π.Α2313-333844, 333841 έως 842
Έσοδα2313-333820 (Προϊστ.),
333821 (Ρυθμίσεις-Έξοδα-Βεβαίωση)
Λογιστικό2313-333822
Ενημερότητες – Εκδότες2313-333823
Επιστροφές2313-333824 έως 825
Ταμείο2313-333826
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-333833 (Προϊστ.)
Μητρώο2313-333831 έως 832
Γραμματεία2313-333851
Πρωτόκολλο2313-333867
Τεχνική Διαχείριση2313-333888
Είσοδος Υπηρεσίας2313-333852, 333868

Ενέργειες