Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και ΙΘΑΚΗΣ

Emaildoy.argostoliou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣωτήρος 10 -T.K. 281 00 Aργοστόλι
Προϊστάμενος/-η26710-24851 & 26713-62100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26710-27204 & 26713-62148 (Προϊστ.)
Εισόδημα26710-22549 & 26713-62109 (ΕΝΦΙΑ),
26713-62149 (Εκκαθ/σεις), 62151
K.Φ.Α.Σ.26713-62149, 62151
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα26710-27201 & 26713-67128 έως 130
Kεφάλαιο26710-24942
& 26713-62144, 62146 έως 147
Έσοδα26713-62132 (Προϊστ.)
Έσοδα – Υπάλληλοι26710-26205 & 26713-62124 έως 125
Ταμείο26710-25003
Τ.Π.Δ.26713-62123
Μητρώο26710-26875
Γραμματεία26713-62104, 62141
Πρωτόκολλο26713-62104 έως 106
Γ.Ε.Φ. ΙΘΑΚΗΣ26740-23918
Γ.Ε.Φ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)26710-28740

Ενέργειες