Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY (Α-Β)

Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ και ΙΘΑΚΗΣ

Emaildoy.argostoliou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣωτήρος 10 -T.K. 281 00 Aργοστόλι
Προϊστάμενος/-η26710-24851 & 26713-62100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους26710-27204 & 26713-62148 (Προϊστ.)
Εισόδημα26710-28960 & 26713-62104 έως 106,
26710-27205 & 26713-62149 (Εκκαθ/σεις)
K.Φ.Α.Σ.26710-22549 & 26713-62109
Φ.Π.Α.26710-27201 & 26713-67128 έως 131
Kεφάλαιο26710-24942, 27207
& 26713-62141, 62144, 62146
Έσοδα26710-26206 & 26713-62132, 62134 (Προϊστ.)
Έσοδα – Υπάλληλοι26710-26205, 24609 & 26713-62124 έως 126
Ταμείο26710-25003
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26710-26875 & 26713-62154 (Προϊστ.)
Γραμματεία26710-27202 έως 203 & 26713-62150
Γ.Ε.Φ. ΙΘΑΚΗΣ26740-32110
Γ.Ε.Φ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)26710-28740

Ενέργειες