Δ.O.Y. Δ’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α)

Δ.O.Y. Δ’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’, Θ’, Ι’ και ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, καθώς και της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ

Emaildoy.d-thessalonikis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΒασ.Ηρακλείου 38 -T.K. 546 23 Θεσσαλονίκη
Κ.Φ.Α.Σ.2313-333528, 333535
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2313-333527 (Προϊστ.)
Εισόδημα2313-332077, 332040, 332060,
332091, 332051
ΕΝΦΙΑ2313-332041, 332044, 332046
Φ.Π.A.2313-333531 έως 532
Αυτοκίνητα2313-332058
Kεφάλαιο2313-333506 έως 507
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313-332066 (Προϊστ.), 2313-332063 έως 067
Έσοδα2313-332036 (Προϊστ.)
Ενημερότητες2313-332083
Υπερεισπράξεις2313-332026, 332032
Επιστροφές – Διαγραφές2313332034, 332033
Βεβαίωση2313-332084
Λογιστικό2313-332089
Ταμείο2313-332057
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-332081 (Προϊστ.)
Μητρώο2313-332039, 3322054, 3322059
Γραμματεία2313-332030, 332048
Πρωτόκολλο2313-332080
Δαπάνες2313-332053
Τεχνική Διαχείριση2313-332052
Προϊστάμενος/-η2313-332024
Υποδιευθυντής/-τρια2313-332025
Τμήμα Ελέγχου Α12313-333526 (Προϊστ.)
Τμήμα Ελέγχου Α22313-333525 (Προϊστ.)
Έλεγχος2313-332056 (Γραμματεία), 333536 (Υποδοχή), 332043, 333505,
333508, 333521 έως 524, 333533 έως 534, 333529 έως 530 (Ελεγκτές)

Ενέργειες