Δ.O.Y. E’ ΠEIPAIA (Α)

Δ.O.Y. E’ ΠEIPAIA (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠEIPAIA, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Emaildoy.e-peiraia@aade.gr
ΔιεύθυνσηΣωκράτους 15-17 & Ψαρών – T.K. 186 48 Δραπετσώνα
Προϊστάμενος/-η213-2103400
Υποδιευθυντής/-τρια213-2103484
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-2103406 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-2103412 έως 416
Kεφάλαιο213-2103403 έως 405
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα213-2103407 έως 410
Έλεγχος213-2103474 (Επόπτης Α’),
2103464 (Επόπτης Β’)
Ελεγκτές213-2103480 έως 483, 2103475 έως 478,
2103470 έως 473, 2103461 έως 463,
2103465 έως 466, 2103468 έως 469
K.Φ.Α.Σ.213-2103456 έως 457
Έσοδα213-2103430 (Προϊστ.),
2103431 έως 433, 2103426 έως 428
Έξοδα213-2103424
Λογιστικό213-2103425
Διαχείριση213-2103422 έως 423
Ταμείο213-2103421
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-2103454 (Προϊστ.), 2103435 έως 453, 2103467
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-2103459 έως 460 (Προϊστ. & Μητρώο)
Πρωτόκολλο213-2103418 έως 419
Γραμματεία213-2103485
Γ.Ε.Φ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ210-4641023

Ενέργειες