Δ.O.Y. E’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α1)

Δ.O.Y. E’ ΘEΣΣAΛONIKHΣ (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Α’ και Β’ (Β’,Γ’) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Emaildoy.e-thessalonikis@aade.gr
ΔιεύθυνσηK. Kρυστάλλη 4 -T.K. 540 02 Θεσσαλονίκη
Προϊστάμενος/-η2313-331910
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2313-331915 (Προϊστ.)
Γραμματεία2313-331916
Πρωτόκολλο2313-331981
Μητρώο2313-331918
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2313-331968 (Προϊστ.), 331957 έως 958, 331961, 331963 έως 967, 331984, 331950 (Συναλλαγή)
Ένδικα Μέσα2313-331959 έως 960
Εκπρόθεσμες Διακοπές2313-331956
Κ.Φ.Α.Σ.2313-331929
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους2313-331975 (Προϊστ.)
Εισόδημα2313-331976 έως 977, 331980
Εισόδημα – Παρακρατούμενοι2313-331978
Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ2313-331979
Φ.Π.A.2313-331983
Αυτοκίνητα2313-331986
Κεφάλαιο2313-331988 έως 990
Έσοδα2313-331921 (Προϊστ.)
Λογιστικό2313-331922
Βεβαίωση2313-331924
Επιστροφές2313-331919
Φορολογική Ενημερότητα – Εκδότες2313-331923, 331925
Ταμείο2313-331926
Τεχνική Διαχείριση2313-331933
Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών2313-331932, 331917, 331962

Ενέργειες