Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ (Α)

Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ και ΣΚΥΔΡΑΣ

Emaildoy.edessas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔιοικητήριο (18ης Οκτωβρίου) – T.K. 582 00 Έδεσσα
Προϊστάμενος/-η23810-28511 & 23813-52101
Υποδιευθυντής/-τρια23813-52104
Έλεγχος23813-52148 (Προϊστ.), 52164, 52154,
52128 έως 129, 52143 έως 144, 52158 έως 159,
52168 έως 169, 52194 έως 195, 52105 έως 106
Κ.Φ.Α.Σ.23813-52166
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23813-52171 (Προϊστ.), 52172 έως 173,
25150 έως 151, 52176 έως 178, 52191 έως 192
Έσοδα23813-52103 (Προϊστ.),
52182 έως 184, 52186 έως 188
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων23813-52189
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογουμένους
23813-52146 (Προϊστ.)
Εισόδημα23813-52130 έως 132
Αυτοκίνητα23813-52160 έως 161, 52163
Kεφάλαιο23813-52119
Φ.Π.Α.23813-52141 έως 142, 52147
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23813-52116 (Προϊστ.)
Μητρώο23813-52110 έως 113, 52117
Γραμματεία – Πρωτόκολλο23813-52156 έως 157, 52121 έως 122
Τεχνική Διαχείριση23813-52112, 52156

Ενέργειες