Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ (Α)

Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ και ΣΚΥΔΡΑΣ

Emaildoy.edessas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔιοικητήριο (18ης Οκτωβρίου) – T.K. 582 00 Έδεσσα
Προϊστάμενος/-η23810-28511 & 23813-52101
Υποδιευθυντής/-τρια23810-23051
Έλεγχος23813-52105 έως 106 (Προϊστ.),
52143 έως 144, 52148 έως 149,
52158 έως 159, 52168 έως 169,
52194 έως 195, 52151 έως 152
Κ.Φ.Α.Σ.23813-52166
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης23813-52171 (Προϊστ.), 52176 έως 178,
52172 έως 173, 52191 έως 192
Έσοδα23813-52103 (Προϊστ.), 52186 έως 188,
52181 έως 182, 52184
Έξοδα23813-52183
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων23813-52189
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους23813-52146 (Προϊστ.)
Εισόδημα23813-52130
Αυτοκίνητα23813-52160 έως 161
Kεφάλαιο23813-52128 έως 129, 52139
Φ.Π.Α.23813-52141 έως 142, 52147
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης23813-52116 (Προϊστ.)
Μητρώο23813-52110
Γραμματεία – Πρωτόκολλο23813-52156 έως 157
Τεχνική Διαχείριση23813-52112

Ενέργειες