Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ (Α1)

Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΜΕΓΑΡΩΝ

Emaildoy.elefsinas@aade.gr
ΔιεύθυνσηEθν.Aντίστασης & Δήμητρος – T.K. 192 00 Ελευσίνα
Προϊστάμενος/-η210-5560794 & 213-2105312
Υποδιευθυντής/-τρια210-5561426 & 213-2105310
Έλεγχος210-5561360 & 213-2105302 (Επόπτης/-τρια), 210-5543560, 5544041, 5562439 & 213-2105306, 2105308 έως 309
K.Φ.Α.Σ.210-5547234 & 213-2105303, 2105313
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης210-5560271 & 213-2105321, 2105323(Προϊστ.)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης – Υπάλληλοι210-5561350 & 213-2105320, 2105305
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους210-5560795&213-2105304(Προϊστ.)
Εισόδημα210-5560795 & 213-2105301,2105304
Κεφάλαιο210-5546245 & 213-2105314 έως 315
Φ.Π.A. – Aυτοκίνητα210-5543472, 5547276 & 213-2105311
Έσοδα210-5546577 & 213-2105324(Προϊστ.)
Ενημερότητες210-5561440 & 213-2105319
Βεβαίωση210-5549139 & 213-2105317
Λογιστικό – Επιστροφές210-5542364
T.Π.Δ. – Ταμείο210-5561441 & 213-2105316
Μητρώο210-5540403 & 213-2105318
Τράπεζα της Ελλάδας210-5542667
Γραμματεία – Πρωτόκολλο210-5541841 & 213-2105307

Γ.Ε.Φ. ΜΕΓΑΡΩΝ
Τηλέφωνο: 22963-01209

Ενέργειες