Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN (Α)

Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN (Α)

Emaildoy.fae-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΘησέως 55-57, T.K.17671 Kαλλιθέα
Προϊστάμενος/-η213-1613350
Υποδιευθυντής/-τρια213-1613361 (1η Υποδιεύθυνση), 1613360 (2η Υποδιεύθυνση)
Έλεγχος-Α1 Τμήμα213-1613326, 1613331, 1613333
Έλεγχος-Α2 Τμήμα213-1613346 έως 348
Έλεγχος-Α5 Τμήμα213-1613301, 1613304, 1613307
Έλεγχος-Α6 Τμήμα213-1613309 έως 311
Έλεγχος-Α7 Τμήμα213-1613353, 1613355 έως 356
Φ.Α.Σ. (Ε.Λ.Π.)213-1613398 έως 399
Δικαστικό213-1613466 έως 467,1613474
Εισόδημα213-1613384 έως 385
Ακίνητης Περιουσίας213-1613393 έως 394
Παρακρατούμενοι Φόροι213-1613379 έως 380
Φ.Π.A.213-1613480, 1613484 έως 485
Αυτοκίνητα213-1613377 έως 378
Έσοδα213-1613436, 1613431 έως 432, 1613445,1613428
Μητρώο213-1613411 έως 412, 1613414, 1613408 έως 409
Γραμματεία213-1613371, 1613490

Ενέργειες