Δ.O.Y. Γ’ ΠATPΩN (Α-Β)

Δ.O.Y. Γ’ ΠATPΩN (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΑΤΡΩΝ, Β’ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Emaildoy.c-patron@aade.gr
ΔιεύθυνσηAκτή Δυμαίων 18 – T.K. 26 222 Πάτρα
Προϊστάμενος/-η2610-318152 & 2613-621570
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους2610-310690 & 2613-621568 (Προϊστ.)
Εισόδημα2610-313226 & 2613-621547 έως 550,
621554 (ΕΝΦΙΑ)
ΕΗΤΗΔΕ2610-312582 & 2613-621535
Kεφάλαιο – Γον.Παροχές – Δωρεές – Μεταβιβάσεις2610-314132 & 2613-621573
Κληρονομιές2610-314210 & 2613-621562
Φ.Π.A.2610-314460 & 2613-621529 έως 530
Αυτοκίνητα2610-314460 & 2613-621518
Έσοδα2610-312100 & 2613-621525 (Προϊστ.),
2613-621524 (Γρ.Συμψ/μου)
Λογιστικό – Ενημερότητες – Διπλότυπα2610-312100 & 2613-621522
Βεβαίωση2610-312466 & 2613-621526
Ταμείο2613-621523
Παράβολα2610-312792 & 2613-621558
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2610-346683 & 2613-621570 (Προϊστ.)
Μητρώο2610-310570
& 2613-621516, 621533 έως 534
Τεχνική Διαχείριση2610-346192 & 2613-621520
Πρωτόκολλο2610-311214 & 2613-621566, 621571
Γραμματεία2610-311214 & 2613-621536

Ενέργειες