Δ.O.Y. ΓIANNITΣΩΝ (Α-Β)

Δ.O.Y. ΓIANNITΣΩΝ (Α-Β)

Emaildoy.giannitson@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔ.K. Στάμκου 20- T.K. 581 00 Γιαννιτσά
Προϊστάμενος/-η23823-52101
Κεφάλαιο23823-52107
Φ.Π.Α.23823-52109
Αυτοκίνητα23823-52110
Κ.Φ.Α.Σ.23823-52111
Μητρώο23823-52112
Εισόδημα23823-52114
Έσοδα23823- 52118
Τ.Π.Δ.23823-52119
Γραμματεία – Πρωτόκολλο23823-52102
Τεχνικός Διαχειριστής23823-52105
Τηλεφωνικό Κέντρο23823-52100

Ενέργειες