Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α1)

Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και ΠAΛΑΙΟΥ ΦAΛHPOY

Emaildoy.glyfadas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓούναρη 227 – T.K. 166 74 Γλυφάδα
Προϊστάμενος/-η213-1610192
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1610144 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1610119 (Εκκαθάριση Φ.Π.),
1610146(ΕΝΦΙΑ-Ε9)
1610115, 1610118, 1610125, 1610142
Κεφάλαιο213-1610117, 1610149, 1610152
Φ.Π.A.213-1610136
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα213-1610120 έως 121
K.Φ.Α.Σ.213-1610180
Έσοδα213-1610168 (Προϊστ.)
Επιστροφές – Διαγραφές213-1610176
Βεβαίωση213-1610167 έως 168
Λογιστικό213-1610169 έως 170
Έξοδα213-1610164, 1610166
Φορολογική Ενημερότητα213-1610147
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1610153 (Προϊστ.), 1610108, 1610156 έως 158
Αναγγελίες213-1610211
Προσφυγές213-1610107, 1610159 έως 161
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1610164 (Προϊστ.)
Mητρώο213-1610164, 1610150, 1610104, 1610210
Γραμματεία213-1610190
Πρωτόκολλο- Επιμελητές213-1610124, 1610155

Ενέργειες