Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α)

Δ.O.Y. ΓΛYΦAΔAΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και ΠAΛΑΙΟΥ ΦAΛHPOY

Emaildoy.glyfadas@aade.gr
ΔιεύθυνσηΓούναρη 227 – T.K. 166 74 Γλυφάδα
Προϊστάμενος/-η213-1610192
Υποδιευθυντής/-τρια213-1610191
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους213-1610144 (Προϊστ.)
Εισόδημα213-1610119 (Εκκαθάριση Φ.Π.),
1610117 έως 118, 1610143, 1610146(Αρχείο)
ΕΕΤΑ – ΕΕΤΗΔΕ213-1610116, 1610142
Φόροι Ακινήτων213-1610139 έως141
Κεφάλαιο213-1610117 (ΦΜΑ),
1610152 (Γονικές – Δωρεές – Κληρονομιές)
Αυτοκίνητα213-1610136
Φ.Π.A. – Έμμεσοι Φόροι – Χαρτόσημο213-1610120
K.Φ.Α.Σ.213-1610163
Έλεγχος213-1610133 (Προϊστ.), 1610112 έως 113,
1610105, 1610129 έως 130,1610132, 1610181 έως 185,
1610188 έως 189, 1610178 έως 179
Έσοδα213-1610174 (Προϊστ.), 1610173 (Ενημερότητες),
1610171 έως 172 (Εκδότες)
Επιστροφές – Διαγραφές213-1610165, 1610175 έως 176
Βεβαίωση213-1610167 έως 168
Λογιστικό213-1610169 έως 170
Έξοδα213-1610164, 1610166
Ταμείο – Διαχείριση213-1610162, 1610177
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1610153 (Προϊστ.), 1610108, 1610153, 1610156
έως 158
Προσφυγές213-1610107, 1610159 έως 161, 1610156
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης213-1610109 (Προϊστ.)
Mητρώο213-1610210, 1610150
Τεχνική Διαχείριση213-1610193
Γραμματεία – Επιμελητές213-1610190
Πρωτόκολλο213-1610124, 1610155

Ενέργειες