Δ.O.Y. ΓPEBENΩN (Α-Β)

Δ.O.Y. ΓPEBENΩN (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Emaildoy.grevenon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΤέρμα K. Tαλιαδούρη (Διοικητήριο) – T.K. 511 00 Γρεβενά
Προϊστάμενος/-η24620-22217 & 24623-52127
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογουμένους24623-52129 (Προϊστ.)
Εισόδημα24623-52142, 52154 έως 155
Κ.Φ.Α.Σ.24623-52151 & 52174
Κεφάλαιο24623-52122, 52126
Αυτοκίνητα24623-52141
Φ.Π.Α.24623-52148, 52171
Έσοδα24623-52169 (Προϊστ.)
Βεβαίωση24623-52119
Επιστροφές – Διαγραφές24623-52123, 52165
Λογιστικό24623-52164
Διαχείριση – Γραφείο Παρακ/κών & Δανείων24623-52118
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης24623-52147 (Προϊστ.)
Μητρώο24623-52145, 52176
Γραμματεία – Πρωτόκολλο24623-52100, 52146, 52150
Τηλεφωνικό Κέντρο24623-52100
Τεχνική Διαχείριση24623-52149
Γ.Ε.Φ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ24623-51145

Ενέργειες