Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN (Α-Β)

Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ και ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Emaildoy.iv-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΠολυφήμου 1 -T.K. 157 10 Ζωγράφου
Προϊστάμενος/-η213-1613642 έως 643
Εισόδημα213-1613652, 1613650, 1613612, 1613615, 1613623
ΦΑΠ – ΕΝΦΙΑ213-1613610,1613651
K.Φ.Α.Σ.213-1613636, 1613658
Kεφάλαιο213-1613631 έως 632,1613660
Φ.Π.A.213-1613614, 1613628
Έσοδα213-1613608, 1613617, 1613619 έως 622, 613625,
1613646 έως 649, 1613665
Προϋπολογισμού & Προμηθειών213-1613640, 1613626, 1613618, 1613670
Μητρώο213-1613613, 1613641, 1613635
Γραμματεία213-1613633
Πρωτόκολλο213-1613634

Ενέργειες