Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΓ’, ΙΘ’, ΚΓ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Κ’ ΑΘΗΝΩΝ και ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.ig-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Βείκου 139 (Ολυμπιακά Ακίνητα) – T.K. 111 46 Γαλάτσι
Προϊστάμενος/-η213-1607346
Υποδιευθυντής/-τρια213-160732
Έλεγχoς213-1607331 (Επόπτης/-τρια), 213-1607318 έως 323,
1607335,1607310, 1607315
K.Φ.Α.Σ.213-1607341, 1607334
Έσοδα213-1607308 (Προϊστ.), 1607374 έως 377, 1607379
Εισόδημα213-1607328 (Προϊστ.), 1607361 έως 362,
1607339 έως 340,1607380
ΕΝΦΙΑ213-1607358 έως 359
Φ.Π.A. – Aυτοκίνητα213-1607356
Κεφάλαιο213-1607370
Διατάκτης – Τμήμα Προϋπολογισμού213-1607327 (Προϊστ.), 1607324, 1607352,
1607332, 1607316, 1607345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1607309 (Προϊστ.), 1607306 έως 307, 1607381,
1607351, 1607312, 1607378, 1607314
Ταμείο213-1607337
Μητρώο213-1607347 (Προϊστ.), 1607329, 1607326
Πρωτόκολλο213-1607371
Γραμματεία213-1607313

Ενέργειες