Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN (Α1)

Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΓ’, ΙΘ’, ΚΓ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Κ’ ΑΘΗΝΩΝ και ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.ig-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Βείκου 139 (Ολυμπιακά Ακίνητα) – T.K. 111 46 Γαλάτσι
Προϊστάμενος/-η213-1607346
K.Φ.Α.Σ.213-1607341, 1607334
Έσοδα213-1607380 (Προϊστ.), 1607374, 1607377, 1607379
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογούμενους
213-1607325 (Προϊστ.),
Εισόδημα213-1607328, 1607355, 1607361 έως 362, 1607340
ΕΝΦΙΑ213-1607359
Φ.Π.A. – Aυτοκίνητα213-1607356
Κεφάλαιο213-1607370
Διατάκτης – Τμήμα Προϋπολογισμού213-1607327 (Προϊστ.), 1607324,
1607352, 1607316, 1607345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1607309 (Προϊστ.), 1607306 έως 307,
1607381, 1607351, 1607312, 1607314
Ταμείο213-1607337
Μητρώο213-1607347 (Προϊστ.), 1607329, 1607326
Πρωτόκολλο213-1607371
Γραμματεία213-1607313

Ενέργειες