Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Emaildoy.igoumenitsas@aade.gr
ΔιεύθυνσηEλευθερίας 6 – T.K. 461 00 Hγουμενίτσα
Προϊστάμενος/-η26653-62320
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους26653-62326 έως 327 (Προϊστ.)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους –
Έλεγχος
26653-62329 έως 330
Εισόδημα26653-62335 έως 337, 62340 έως 342
Kεφάλαιο26653-62332 έως 333
Κ.Φ.Α.Σ.26653-62301 έως 302
Φ.Π.Α.26653-62307 έως 308
Αυτοκίνητα26653-62309 έως 310
Μητρώο26653-62304 έως 305
Έσοδα26653-62357 έως 358 (Προϊστ.)
Ενημερότητες – Εκδοτήριο26653-62365 έως 367
Βεβαίωση – Επιστροφές – Διαγραφές26653-62369
Λογιστικό26653-62370
Έξοδα26653-62372 έως 373
Τ.Π.& Δ.26653-62360 έως 361
Διαχείριση26653-62363 έως 364
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26653-62312 (Προϊστ.)
Επιμελητές – Καθαρίστριες26653-62314
Πρωτόκολλο26653-62322 έως 323
Server26653-62338
Τεχνική Διαχείριση26653-62353 έως 354
Γραμματεία26653-62350 έως 351
Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ26660-24243
Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ26640-24724

Ενέργειες