Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ (Α-Β)

Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ (Α-Β)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Emaildoy.igoumenitsas@aade.gr
ΔιεύθυνσηEλευθερίας 6 – T.K. 461 00 Hγουμενίτσα
Προϊστάμενος/-η26653-62320
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους26653-62326 (Προϊστ.)
Εισόδημα26653-62335 έως 337, 62340, 62342
Kεφάλαιο26653-62329 έως 330, 62333
ΕΝΦΙΑ26653-62341
Κ.Φ.Α.Σ.26653-62301
Φ.Π.Α26653-62308
Αυτοκίνητα26653-62309
Έσοδα26653-62358 (Προϊστ.)
Ενημερότητες – Εκδοτήριο26653-62365 έως 367
Βεβαίωση – Επιστροφές – Διαγραφές26653-62369 έως 370, 62361
Λογιστικό26653-62372 έως 373
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26653-62312 (Προϊστ.)
Μητρώο26653-62304 έως 305
Διαχείριση26653-62364
Τ.Π.& Δ.26653-62310
Επιμελητές – Καθαρίστριες – Φύλαξη26653-62314
Πρωτόκολλο26653-62322 έως 323
Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών26653-62351
Τεχνική Διαχείριση26653-62353
Server26653-62338
Γραμματεία26653-62350
Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ26660-24243
Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ26640-24724

Ενέργειες