Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α1)

Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΑΦΝΗΣ

Emaildoy.ilioupolis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Bουλιαγμένης 387- T.K. 163 46 Ηλιούπολη
Προϊστάμενος/-η210-9760218
K.Φ.Α.Σ.210-9752975
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης210-9706800, 9761686, 9751215, 9706083
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους210-9752120, 9714697, 9751272, 9752927
Έσοδα210-9730259 & 213-1613822,
213-1613803 (Ραντεβού για φορ.ενημερ.)
Διαχείριση213-1613819
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης210-9752066, 9752213
Γραμματεία210-9751095, 9760218
Πρωτόκολλο210-9752224

Ενέργειες