Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α)

Δ.O.Y. HΛIOYΠOΛHΣ (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΑΦΝΗΣ

Emaildoy.ilioupolis@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφ. Bουλιαγμένης 387- T.K. 163 46 Ηλιούπολη
Προϊστάμενος/-η210-9760218
Υποδιευθυντής/-τρια210-9735120
Έλεγχος210-9760996 (Προϊστ.), 9751020,
9751272, 9712580, 9763567, 9706513
K.Φ.Α.Σ.210-9752975
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης210-9706800, 9761686, 9751215,
9706083, 9751253
Συμμόρφωσης & Σχέσεων μετους Φορολογούμενους210-9752120, 9714697
Έσοδα210-9730259 & 213-1613822
Λογιστικό213-1613803
Διαχείριση213-1613819
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης210-9752066, 9752213
Γραμματεία210-9751095
Πρωτόκολλο210-9752224

Ενέργειες