Δ.O.Y. IΩANNINΩN (Α)

Δ.O.Y. IΩANNINΩN (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Β’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Emaildoy.ioanninon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔόμπολη 30 -T.K. 453 32 Iωάννινα
Προϊστάμενος/-η26510-50301 & 26513-68301
Υποδιευθυντής/-τρια26510-50302 & 26513-68302
Επόπτες Έλεγχου26510-50304 & 26513-68304 (Τμήμα Α1),
26510-50303 & 26513-68303 (Τμήμα Α2)
Έλεγχος26510-50381 έως 382, 50481 έως 482,
50495, 50488 & 26513-68381 έως 382,
68481 έως 482, 68495, 68488
K.Φ.Α.Σ.26510-50387 & 26513-68387
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης26510-50449 & 26513-68449 (Προϊστ.),
26510-50392, 50492 50485
& 26513-68392, 68492, 68485
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές26510-50487 & 26513-68487
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους26510-50425 & 26513-68425 (Προϊστ.)
Εισόδημα26510-50383, 50483 & 26513-68383, 68483
Φ.Π.A.26510-50386 & 26513-68386
Kεφάλαιο26510-50384 & 26513-68384
Αυτοκίνητα26510-50345, 50445 & 26513-68345, 68445
Έσοδα26510-50353 & 26513-68353 (Προϊστ.),
26510-50389, 50489 & 26513-68389, 68489
Ταμείο26510-50373 & 26513-68373
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης26510-50369 & 26513-68369 (Προϊστ.)
Μητρώο26510-50393, 50493 & 26513-68393, 68493
Γραμματεία – Πρωτόκολλο26510-50380 & 26513-68380
Τεχνική Διαχείριση26510-50394 & 26513-68394
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης26510-50476 & 26513-68476
Ταμείο Παρακαταθηκών26510-50391 & 26513-68391
Είσοδος κτιρίου26510-50379 & 26513-68379
Τηλεφωνικό Κέντρο26510-50308 & 26513-68308

Ενέργειες