Δ.O.Y. HPAKΛEIOY (Α)

Δ.O.Y. HPAKΛEIOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και B’ HPAKΛEIOY

Emaildoy.irakleiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Kνωσσού 255 – T.K. 714 09 Hράκλειο
Προϊστάμενος/-η2813-411201
Υποδιευθυντής/-τρια2813-411203
Επόπτες/-τριες Ελέγχου2813-411209,411212
Γραμματεία ELENXIS2813-411109
Έλεγχος2813-411102, 411207 έως 208,
411210 έως 211, 411213, 411215 έως 217, 411221,
411226, 411229 έως 231, 411242, 411254, 411292
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογουμένους
2813-411261(Προϊστ.)
Εισόδημα2813-411116, 411118, 411124, 411134,
411139, 411249, 411260, 411265, 411290
Φ.Π.A2813-411145, 411286 έως 287, 411289
Αυτοκίνητα2813-411126, 411295
Κ.Φ.Α.Σ.2813-411282
Κληρονομιές-Δωρεές-Γονικές παροχές2813-411219, 411227, 411105
Μεταβιβάσεις Ακινήτων2813-411104, 411122, 411134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2813-411127 (Προϊστ.), 411279 (Ανακοπές),
411274 & 411252 (Ενδικ. Προσφυγές)
Ελεγκτές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων –
Δικαστικού
2813-411279 έως 280, 411169, 411107,
411272, 411276 έως 277, 411204, 411248,
411293, 411283, 411223, 411232, 411288
Γραφ. Εξυπηρ. Πολίτη για Θέματα Δικαστικού2813-411288
Έσοδα2813-411108 (Προϊστ.),
411250, 411214, 411239, 411245,
411225 & 411238 (Ενημερότητες)
Έσοδα – Επιστροφές2813-411296
Λογιστικό2813-411125, 411130, 411113
Ταμείο2813-411247
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης2813-411122 έως 123, 411170
Μητρώο2813-411122, 411120, 411220, 411240,
411285, 411271 (Έλεγχος – Διακοπές)
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων2813-411234
Πρωτόκολλο2813-411111, 411114, 411121, 411235
Γραμματεία2813-411268
Τεχνική Διαχείριση2813-411259
Γ.Ε.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ28913-07055
Γ.Ε.Φ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ28913-40139
Γ.Ε.Φ. ΜΟΙΡΩΝ28923-40218
Γ.Ε.Φ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ28923-40413
Γ.Ε.Φ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ28973-40048

Ενέργειες