Δ.O.Y. HPAKΛEIOY (Α)

Δ.O.Y. HPAKΛEIOY (Α)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και B’ HPAKΛEIOY

Emaildoy.irakleiou@aade.gr
ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Kνωσσού 255 – T.K. 714 09 Hράκλειο
Προϊστάμενος/-η2813-411201
Υποδιευθυντής/-τρια2813-411203
Επόπτες/-τριες Ελέγχου2813-411209,411212
Γραμματεία ELENXIS2813-411109
Έλεγχος2813-411102 έως 104, 411106, 411207 έως 208,
411210 έως 211, 411213, 411215 έως 217, 411220 έως 222,
411226, 411229 έως 231, 411242, 411254, 411292
Συμμόρφωσης & Σχέσεων
μετους Φορολογουμένους
2813-411261(Προϊστ.)
Εισόδημα2813-411116, 411118, 411134, 411136,
411236, 411260, 411263 έως 265, 411290
Φ.Π.A.2813-411145, 411205, 411286 έως 287, 411289
Αυτοκίνητα2813-411251, 411295
Κ.Φ.Α.Σ.2813-411282, 411285, 411241
Κεφάλαιο2813-411227 έως 228, 411140, 411284
Μεταβιβάσεις2813-411219 έως 220, 411224, 411105
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης2813-411127 (Προϊστ.)
Ελεγκτές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων –
Δικαστικού
2813-411279 έως 280, 411252,
411262, 411274 (Ενδικοφανείς Προσφυγές),
411107, 411272 έως 277, 411204, 411248,
411293, 411283
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη
για Θέματα Δικαστικού
2813-411288
Έσοδα2813-411250 (Προϊστ.), 411117, 411214,
411237, 411239, 411244 έως 245 (Εκδότες),
411253 (Έξοδα), 411257
Έσοδα – Επιστροφές2813-411257, 411296
Λογιστικό2813-411125, 411130, 411255
Ταμείο2813-411247
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης –
Μητρώο
2813-411266 (Προϊστ.)
Μητρώο2813-411238 (Έλεγχος-Διακοπές),
411220, 411240, 411271
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων2813-411234
Αίθουσα Πολλαπλών2813-411115, 411249
Πρωτόκολλο2813-411111 έως 112, 411114,
411121, 411235
Γραμματεία2813-411268
Τεχνική Διαχείριση2813-411259
Γ.Ε.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ28910-23780
Γ.Ε.Φ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ28913-40139
Γ.Ε.Φ. ΜΟΙΡΩΝ28920-22701
Γ.Ε.Φ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ28920-51063
Γ.Ε.Φ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ28973-40048

Ενέργειες