Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α1)

Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α1)

Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ και ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ

Emaildoy.iz-athinon@aade.gr
ΔιεύθυνσηΔαμάρεως 175 -T.K. 116 32 Αθήνα
Προϊστάμενος/-η213-1606252, 1606251 (Γραμματεία Προϊστ.)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης213-1606264 (Προϊστ.),
1606246 έως 247 (Αντικρούσεων), 1606261 (Προσφυγών),
1606265 (Συναλλαγή), 1606248 έως 249,
1606263 & 1606292 (Μέτρων)
Εισόδημα213-1606267, 1606269, 1606237 έως 238
Κατοίκων Εξωτερικού213-1606266
Φ.Π.A. – Αυτοκίνητα213-1606295, 1606222
Κεφάλαιο213-1606240 έως 243
ΕΝΦΙΑ – Φ.Α.Π.213-1606278 έως 279
Έσοδα213-1606230 (Προϊστ.), 1606229, 1606232,
1606271, 1606287 (Λογιστικό), 1606290 έως 291
Διαχείριση213-1606235
Computer Room213-1606244 έως245
Μητρώο213-1606224 έως 226
Πρωτόκολλο – Γραμματεία213-1606201, 1606280, 1606288
Τεχνική Υποστήριξη213-1606281

Ενέργειες